Home > 

Leden van het curatorium

Curatorium
Het curatorium ziet toe op een goed verloop met betrekking tot de Mr. Gonsalvesprijs. ProDemos en het Comité van uitvoering  ondersteunen het curatorium hierbij.

Het curatorium bestaat uit personen met uiteenlopende achtergronden, bij voorbeeld in de politiek, de journalistiek, het openbaar bestuur, het zakenleven, kunst en wetenschappen, de politie, de zittende en/of staande magistratuur.

Comité van uitvoering
ProDemos kan ten behoeve van de organisatie van de mr. Gonsalvesprijs een beroep doen op een Comité van uitvoering, bestaande uit deskundige en betrokken vrijwilligers van de stichting Eén en Ander als grondlegger van de prijs.

ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat
De mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving is ondergebracht bij de Stichting ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat, gevestigd op de Hofweg 1-H, 2511 AA Den Haag (Kamer van Koophandel Haaglanden nr. 50938053). Website: prodemos.nl

De volgende personen zijn lid van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs: