Home > Actueel > 

"Mensen sneller door het lint dan vroeger'

Den Haag, 2 november 2009

Een overgrote meerderheid vindt dat mensen tegenwoordig sneller ‘door het lint’ gaan dan vroeger. Van de mensen die deelnamen aan een onlangs gehouden enquête meent maar liefst 93% dit. Mensen in de leeftijd tussen 16 en 24 jaar vinden dit minder sterk (81%) dan mensen van 50 jaar en ouder (96%). Dit blijkt uit de enquête die onderzoeksbureau Trendbox te Amsterdam onlangs hield in opdracht van het curatorium van de mr Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. 

Oorzaken

Hoewel de deelnemers een veelheid aan oorzaken aanvoeren voor deze toename meent een even groot percentage (93%) van hen dat die oorzaken geen ‘geldige reden’ of ten minste een verzachtende omstandigheid zijn voor gebruik van geweld. Als oorzaak noemen de deelnemers vooral stress, gebrek aan respect, tolerantie en normen en waarden, verslaving aan alcohol en drugs, allochtonen. Een opsomming van vermeende oorzaken en een bloemlezing van citaten gaat hierbij. 

Korte lontjescriminaliteit

Het curatorium gaf opdracht tot deze enquête met het oog op de uitreiking van de prijs. De derde editie van de prijs staat in het teken van de aanpak van geweld tegen gezagsdragers en van zogeheten korte lontjescriminaliteit. Het curatorium verstaat hieronder criminaliteit die voort kan komen uit een ‘kort lontje’ en waarbij de verdachte zijn of haar ‘korte lontje’ aanvoert als excuus voor de gepleegde criminaliteit. 

Gonsalveslezing

Minister van Justitie mr E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin reikt vandaag, op de openingsdag van de eerste Week van het Recht, in Den Haag de Gonsalvesprijs uit. Burgemeester J.J. (Jozias) van Aartsen van Den Haag, voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, houdt bij die gelegenheid de Gonsalveslezing. 

Bemoedigen en aanmoedigen

De Gonsalvesprijs gaat naar een persoon of organisatie die dan wel een project dat een vernieuwende bijdrage levert aan de rechtshandhaving. Het curatorium onder leiding van staatsraad drs W.J. (Wim) Deetman wil hiermee bovenal de rechtshandhavers ‘bemoedigen en aanmoedigen’. 

Alle ME-ers

De jury onder leiding van mr A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen nomineert ditmaal drie uiteenlopende kandidaten voor de prijs: de Amsterdamse politieman Leen Schaap en met hem alle ME-ers, het project ProKid van de Politie Gelderland-Midden en prof. dr Jan Naeyé, hoogleraar strafrecht en politierecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (zie ook: www.gonsalvesprijs.nl). 

Enquête

Aan de enquête door Trendbox namen, verspreid over het land, in totaal 508 mensen deel. De verdeling tussen man (250) en vrouw (258) is ongeveer gelijk, evenals die tussen lage en middeninkomens aan de ene en hoge inkomens aan de andere kant. De huishoudgrootte van de deelnemers verschilt van één persoon (98 deelnemers), tot twee (178) en drie of meer (232). De steekproef van het onderzoek is landelijk representatief voor de populatie van 16 jaar en ouder. 

(Bijlage bij persbericht Publieksenquête mr Gonsalvesprijs 2 november 2009: ‘Mensen sneller door het lint dan vroeger’)

 

Men voelt zich al gauw in de kuif gepikt

Genoemde oorzaken van korte lontjescriminaliteit

Gevraagd naar oorzaken van de waarneming dat mensen ‘sneller door het lint’ gaan geven deelnemers aan de enquête (zonder rangorde) aan dat er een gebrek is aan respect tegenover elkaar, ouderen of meerderen maar ook dat er een gebrek is aan afstand, tijd, rust, zelfdiscipline, controle door ouders, (straffen in de) opvoeding, sociale controle, structuur, ontzag voor gezag, wellevendheid, rekening houden met naasten, fatsoen, tolerantie, normen en waarden, geloof in Christus, nuance, cohesie in de samenleving, kennis van elkaars taal, medemenselijkheid, solidariteit.

De deelnemers geven verder (eveneens zonder rangorde) aan dat er sprake is van teveel stress en gejaagdheid, agressie, brutaliteit, impulsen, (zucht naar) sensatie, geweld op televisie en in computergames, privéproblemen, aandacht voor mensen die door het lint gaan maar ook teveel betutteling, (onrechtvaardige) regels, welvaart. 

Tevens noemen zij als oorzaken: te snelle verandering, te complexe maatschappij, te hoge prestatiedruk, te egoïstisch gedrag, te druk, te vol land, te ‘slappe’ reactie van gezagsdragers, te lage straffen. 

Bovendien wijzen zij op oorzaken als: Amerikaanse levensstijl, consumptie van vlees, verslaving, depressie, jaloezie, individualisme, economische crisis, geldgebrek, armoede, poldermodel, verward gezinsleven, cultuurverschillen, allochtonen, ‘falende’ en ‘wereldvreemde’ rechtspleging, media die incidenten uitvergroten, commercie die mensen voorspiegelt dat ze overal recht op hebben en wel nu, zelfexpressie die mensen opeisen, multiculturele samenleving, (overlast van luidruchtige allochtone) hangjongeren, opkomst van een ‘gangcultuur’, verloedering van de woonomgeving, vuil op straat, hondenpoep, toenemende assertiviteit, domheid, discriminatie, ontevredenheid, verveling. 

Enkele citaten 

De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog zijn vergeten. Geweld wordt daar niet meer door afgeremd. 

Het leven gaat veel sneller tegenwoordig. Geen tijd om na te denken. 

Verslaving in combinatie met vroeger gepest, misbruikt, in de steek gelaten, verkeerde vrienden. 

Individualist. Ik heb geen overlast. 

Geen idee. Geen overlast in de vinex. 

Overlast van ‘hier tijdelijk werkende oostblokkers’ die ‘veel drinken’. 

Veel meer buitenlands temperament dan vroeger. 

Gebrek aan tolerantie in de samenleving, onder andere door bepaalde intolerante politici. 

Ook onder invloed van de media is het: Eerst schreeuwen en dan pas nadenken. 

Men voelt zich al gauw in de kuif gepikt.

We zijn een ontevreden volkje geworden en door de opvoeding van tegenwoordig (mijn kind is een heilige) wordt dat alleen maar erger. 

De Westerse wereld wordt opgefokt door het kapitaal!!!!

"Mensen sneller door het lint dan vroeger'

Den Haag, 2 november 2009

Een overgrote meerderheid vindt dat mensen tegenwoordig sneller ‘door het lint’ gaan dan vroeger. Van de mensen die deelnamen aan een onlangs gehouden enquête meent maar liefst 93% dit. Mensen in de leeftijd tussen 16 en 24 jaar vinden dit minder sterk (81%) dan mensen van 50 jaar en ouder (96%). 

Dit blijkt uit de enquête die onderzoeksbureau Trendbox te Amsterdam onlangs hield in opdracht van het curatorium van de mr Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. Hoewel de deelnemers een veelheid aan oorzaken aanvoeren voor deze toename, waarbij stress de kroon spant, meent een even groot percentage (93%) van hen dat die oorzaken geen ‘geldige reden’ of ten minste een verzachtende omstandigheid zijn voor gebruik van geweld. 

Oorzaken

De deelnemers noemen een veelheid aan oorzaken voor hun waarneming dat mensen tegenwoordig ‘sneller door het lint gaan’. Stress spant hierbij de kroon, vooral gevolgd door gebrek aan respect, tolerantie en normen en waarden, verslaving aan alcohol en drugs, allochtonen. Een opsomming van vermeende oorzaken en een bloemlezing van citaten gaat hierbij. 

Korte lontjescriminaliteit

Het curatorium van gaf opdracht tot deze enquête met het oog op de uitreiking van de prijs. De derde editie van de prijs staat in het teken van de aanpak van geweld tegen gezagsdragers en van zogeheten korte lontjescriminaliteit. Het curatorium verstaat hieronder criminaliteit die voort kan komen uit een ‘kort lontje’ en waarbij de verdachte zijn of haar ‘korte lontje’ aanvoert als excuus voor de gepleegde criminaliteit. 

Gonsalveslezing

Minister van Justitie mr E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin reikt vandaag, op de openingsdag van de eerste Week van het Recht, in Den Haag de Gonsalvesprijs uit. Burgemeester J.J. (Jozias) van Aartsen van Den Haag, voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, houdt bij die gelegenheid de Gonsalveslezing. 

Bemoedigen en aanmoedigen

De Gonsalvesprijs gaat naar een persoon of organisatie die dan wel een project dat een vernieuwende bijdrage levert aan de rechtshandhaving. Het curatorium onder leiding van staatsraad drs W.J. (Wim) Deetman wil hiermee bovenal de rechtshandhavers ‘bemoedigen en aanmoedigen’. 

Alle ME-ers

De jury onder leiding van mr A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen nomineert ditmaal drie uiteenlopende kandidaten voor de prijs: de Amsterdamse politieman Leen Schaap en met hem alle ME-ers, het project ProKid van de Politie Gelderland-Midden en prof. dr Jan Naeyé, hoogleraar strafrecht en politierecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (zie ook: www.gonsalvesprijs.nl). 

Enquête

Aan de enquête door Trendbox namen, verspreid over het land, in totaal 508 mensen deel. De verdeling tussen man (250) en vrouw (258) is ongeveer gelijk, evenals die tussen lage en middeninkomens aan de ene en hoge inkomens aan de andere kant. De huishoudgrootte van de deelnemers verschilt van één persoon (98 deelnemers), tot twee (178) en drie of meer (232). De steekproef van het onderzoek is landelijk representatief voor de populatie van 16 jaar en ouder.