Home > Actueel > 

Welkomstwoord door Wim Deetman bij de uitreiking van de derde mr Gonsalvesprijs, 2 november 2009

 

Excellentie,

Dames en heren, 

Namens het curatorium van de mr Gonsalvesprijs heet ik u allen van harte welkom bij de uitreiking van de derde nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. 

In het bijzonder wil ik verwelkomen de minister van Justitie, mr Hirsch Ballin. Het curatorium is bijzonder vereerd dat u de prijs wilt uitreiken. 

Daarnaast wil ik ook van harte welkom heten de burgemeester van Den Haag, de heer Van Aartsen. We zijn erg blij dat u zich bereid hebt verklaard de tweede Gonsalveslezing te houden. 

Welkom ook aan de drie genomineerden: commissaris Schaap, professor Naeyé en de mensen van ProKid.

Tot slot een bijzonder woord van welkom aan mevrouw Gonsalves-van Moorsel. Fijn dat u hier weer aanwezig kunt zijn, bij de uitreiking van de prijs die vernoemd is naar uw echtgenoot. 

Dames en heren, 

Dat wij uitgerekend vandaag, 2 november, voor de derde keer de innovatieprijs voor de rechtshandhaving uitreiken, ontbeert niet een zekere mate van symboliek. Precies vijf jaar geleden werd Theo van Gogh vermoord. Deze geplande moord was zeker géén vorm van 'korte-lontjes-criminaliteit', een van de thema's die dit jaar aan de Gonsalvesprijs zijn gekoppeld. Het bezonnen optreden van de politie heeft er destijds wel voor gezorgd dat de wens van Mohammed B. om als martelaar te sterven niet in vervulling ging. 

Uit een in opdracht van een door het curatorium gehouden enquête naar die 'korte lontjes-criminaliteit' blijkt dat 93 procent van de ondervraagden van mening is dat men sneller dan voorheen 'door het lint gaat'. Als mogelijke factoren die hiertoe bijdragen worden, onder andere, genoemd: stress, gebrek aan respect, tolerantie en normen en waarden, als ook verslaving aan alcohol en drugs. 

Daarnaast wijzen de ondervraagden op uiteenlopende oorzaken als: consumptie van vlees, depressie, jaloezie, individualisme, economische crisis, geldgebrek, armoede, poldermodel, verward gezinsleven, cultuurverschillen, ‘falende’ en ‘wereldvreemde’ rechtspleging, media die incidenten uitvergroten, commercie die mensen voorspiegelt dat ze overal recht op hebben en wel nu,  multiculturele samenleving, opkomst van een ‘gangcultuur’, verloedering van de woonomgeving, vuil op straat, hondenpoep, toenemende assertiviteit, domheid.

Naast die 'korte- lontjes-criminaliteit' staat dit keer ook het geweld tegen gezagsdragers centraal. Ook hierover heeft het curatorium een enquête laten houden, waaruit blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden (62 procent) vindt dat gezagsdragers tegen geweld moeten kunnen omdat hun werk dit nu eenmaal met zich meebrengt. 

Dat neemt niet weg dat het curatorium, en met haar vele anderen, zich zorgen maakt over dit fenomeen en tegelijkertijd constateert dat, wanneer we een verklaring proberen te vinden voor die 'korte lontjes-criminaliteit' en voor dat geweld tegen gezagsdragers, we het simpelweg vaak  niet weten. Het curatorium roept dan ook, op deze eerste dag van de Week van het Recht, op tot het doen van meer diepgaand en langdurig beleidsonderzoek naar deze twee verschijnselen.  

Daarnaast wil het, door het nomineren van kandidaten voor en het uitreiken van deze prijs al die mensen een hart onder de riem steken die, dag in dag uit, zich inzetten voor de handhaving van het recht in ons land.