Home > Actueel > 

De Amsterdamse politieman Leen Schaap, het project ProKid en hoogleraar Jan Naeyé zijn genomineerd voor de derde mr Gonsalvesprijs, die op maandag 2 november wordt uitgereikt door minister Hirsch Ballin.

De mr Gonsalvesprijs is bestemd voor personen, projecten of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing in de rechtshandhaving. De prijs staat deze keer in het thema van geweld tegen gezagsdragers en ‘korte lontjescriminaliteit’.

De jury van de mr Gonsalvesprijs, onder leiding van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, heeft drie geheel verschillende inzendingen genomineerd.

Leen Schaap

Commissaris Leen Schaap staat symbool ‘voor alle politiemensen die deel hebben uitgemaakt of deel uitmaken van de mobiele eenheid en als verbeelding van de overheid tijdens hun werk in aanraking komen met agressie en geweld”, aldus de Amsterdamse korpsleiding in de kandidaatstelling. Schaap werkt sinds 1985 bij het hoofdstedelijke korps en maakt sinds 1985 deel uit van de mobiele eenheid. Hij is veelvuldig betrokken geweest bij grootschalige optredens. 

ProKid

Het project Prokid is opgezet om tijdig te kunnen onderkennen dat bij kinderen onder de twaalf jaar sprake is van een verhoogd risico op crimineel gedrag, zodat maatregelen kunnen worden genomen. Het project is bedacht door het korps Gelderland-Midden, draait inmiddels in meerdere politieregio’s en wordt landelijk ingevoerd. 

Prof dr. Jan Naeyé

Hoogleraar dr. Jan Naeyé is genomineerd vanwege zijn richtinggevende publicaties over onder meer geweld tegen politiemensen. In het onderzoeksrapport ‘Agressie en geweld tegen politiemensen’ wordt een indringend beeld geschetst van het geweld waarmee politiemensen in de basispolitiezorg kunnen worden geconfronteerd. 

Van Aartsen verzorgt Gonsalveslezing

De feestelijke uitreiking van de derde mr Gonsalvesprijs vindt op maandag 2 november plaats in het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag. Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, verzorgt die middag de tweede Gonsalveslezing. 

Week van het Recht

De uitreiking van de mr. Gonsalvesprijs maakt deze keer deel uit van de Week van het Recht, die van 2 tot en met 7 november wordt gehouden. In deze themaweek worden tal van activiteiten gehouden die te maken hebben met de rechtsstaat. 

Vorige prijswinnaars

De eerste twee edities van de mr Gonsalvesprijs werden gewonnen door Politie Haaglanden met het project Multi-etnisch Politiewerk en Politie Midden- en West-Brabant met SMS Alert.