Home > 

Hoe kun je de prijs winnen?

Primaire doel
Het curatorium kent de Mr. Gonsalvesprijs eens in de twee jaar toe aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

Deelname
Deelname staat open voor een ieder die op bijzonder vernieuwende wijze bijdraagt dan wel heeft bijgedragen aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en/of aan de rechtshandhaving in het algemeen. De bijdrage kan (hebben) bestaan uit het ontwikkelen van een vernieuwend idee, een nieuwe werkwijze of een nieuw instrument.

Inzending kan door één of meer personen geschieden.

Curatorium
Het curatorium ziet toe op een goed verloop met betrekking tot de Mr. Gonsalvesprijs. ProDemos en het Comité van uitvoering ondersteunen het curatorium hierbij.

Het curatorium bestaat uit personen met uiteenlopende achtergronden, bij voorbeeld in de politiek, de journalistiek, het openbaar bestuur, het zakenleven, kunst en wetenschappen, de politie, de zittende en/of staande magistratuur.

Jury

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. Het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs kiest de juryvoorzitter en overige juryleden uit zijn midden. Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, kunnen eventuele begunstigers geen deel uitmaken van de jury.

Beoordeling
De jury zal de inzendingen beoordelen op het geheel van achterliggende idee, doelstelling, uitwerking en (voorlopig) resultaat.

De jury houdt bij haar beoordeling tevens rekening met:

  • de mate waarin de idee praktisch uitvoerbaar is;
  • de mate waarin de werkwijze of het instrument een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de rechtshandhaving;
  • de mate waarin deze verbetering mogelijk meetbaar is.

Prijs
De Mr. Gonsalvesprijs bestaat uit een sculptuur van de kunstenares Hannah van Munster.

Kandidaatstelling en vereisten
Kandidaten kunnen zich door middel van het aanmeldingsformulier (PDF: 72 Kb), voor 1 oktober 2015 per post aanmelden bij de Jury van de Mr. Gonsalvesprijs, p/a ProDemos, Hofweg 1-H, 2511 AA Den Haag. Ook derden kunnen middels het aanmeldingsformulier kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs aandragen. Het aanmeldingsformulier kan ook per e-mail worden verstuurd, naar het adres aanmelden@prodemos.nl

Kandidaten dienen in maximaal 1000 woorden een omschrijving te geven van de nieuwe werkwijze of het nieuwe instrument, dan wel van het vernieuwende idee en de wijze waarop dit in praktijk gebracht kan worden.

Kandidaten dienen in maximaal 1000 woorden een omschrijving te geven van de eventuele resultaten die de werkwijze of het instrument hebben opgeleverd dan wel kan opleveren.

Kandidaten dienen te beschikken over ten minste twee referenties.

Kopieën van evaluatierapporten, krantenknipsels en dergelijke kunnen als bijlage worden toegevoegd.

 

Aanmeldingsformulier Mr Gonsalvesprijs (PDF: 72 Kb)