Home > 

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen en levensstijlen.

Het ministerie werkt daaraan door voorwaarden te scheppen waarbinnen mensen hun recht kunnen zoeken en vinden. Maar ook door mogelijkheden te creëren die burgers en bedrijven helpen hun conflicten op te lossen. Justitie zoekt hierbij naar evenwicht, de balans tussen individuele belangen en het algemeen belang. Zo zorgt Veiligheid en Justitie voor een rechtsorde waarin mensen samen kunnen leven met behoud van hun uiteenlopende levensstijlen, achtergronden en opvattingen.

Het is de minister van Veiligheid Justitie die traditioneel de mr Gonsalvesprijs uitreikt.

Het Ministerie van Veiligheid Justitie is één van de sponsors van de mr. Gonsalvesprijs. Het ministerie stelt jaarlijks een geldbedrag beschikbaar om de nationale innovatieprijs uit te reiken.

Voor meer informatie over het ministerie: www.justitie.nl