Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, oud-Voorzitter AFM, hoofdonderzoeker Ned. School voor Openbaar Bestuur

Mr A.W.H. Docters van Leeuwen, juryvoorzitter: 'Het is in de maatschappij nu eenmaal zo dat ontwikkelingen of vooruit gaan of achteruit. We kunnen als het om de rechtsstaat gaat wel wat vooruitgang gebruiken. Voor vooruitgang is vernieuwing nodig. Elke vernieuwende aanpak die wat voorstelt zal onze oprechte belangstelling hebben'.