Politie Haaglanden wint eerste Mr. Gonsalvesprijs (2005)

De Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden is de eerste winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs, de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. Dit is op maandag 5 december op een feestelijke bijeenkomst in het Kluwer Uitgevershuis in Den Haag bekendgemaakt.

De jury van de Mr. Gonsalvesprijs, voorgezeten door mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, prees ‘de actualiteit van de problematiek, het unieke karakter van deze aanpak, de concrete werkwijzen, de betrokkenheid van allochtone groepen en de geboekte resultaten’ van de Unit.
Korpschef mr. G.L. Bouman en coördinator W. Timmer kregen uit handen van minister Donner (Justitie) een sculptuur dat speciaal voor de Mr. Gonsalvesprijs is vervaardigd door de Amsterdamse kunstenares Hannah van Munster.

Drie projecten genomineerd

Voor de eerste Mr. Gonsalvesprijs waren drie projecten op het gebied van de rechtshandhaving genomineerd: het Valorproject van de Hoenderloogroep, het ASO-project in Rotterdam en de Haaglandse Unit MEP. Alle drie de projecten leveren een vernieuwende bijdrage aan de rechtshandhaving, zo concludeerde de jury.

Het ASO-project in Rotterdam betreft de gezamenlijke aanpak door politie, Openbaar Ministerie en gemeente van de overlast veroorzaakt door (jeugdige) scooter- en snorfietsbestuurders. Dit project is een goed voorbeeld van daadwerkelijke handhaving met een direct resultaat, meende de jury. Het Valorproject concentreert zich weliswaar op de nazorg voor slachtoffers van loverboys, maar die nazorg draagt er in belangrijke mate toe bij dat deze slachtoffers in de toekomst niet opnieuw verstrikt raken in de (criminele) wereld van de prostitutie, aldus de jury.

De voorzitter van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs, drs. W.J. Deetman, over de belangrijkste toegevoegde waarde van de prijs: “Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten. Door de criteria, de eisen die wij aan de inzendingen stellen, geven we ook heel bewust richting aan die activiteiten”.

Naamgever van de prijs

De prijs is genoemd naar mr. R.A. Gonsalves, laatstelijk vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of een organisatie die van uitnemende betekenis is voor de innovatie van de rechtshandhaving.

De jury

De jury van de Mr. Gonsalveprijs bestaat naast de voorzitter, mr. A.W.H. Docters van Leeuwen uit de president van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, mr. F.W.H. van den Emster; lid van de Tweede Kamer en oud staatssecretaris van Justitie, mr. N.A. Kalsbeek; directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, prof. dr. P. Schnabel en korpschef van de regionale politie Amsterdam-Amstelland, drs. B.J.A.M. Welten.

Enquête 2005: Nederlanders willen helpen bij aanpak van overlast en misdaad

De overheid moet de Nederlandse burger beter in staat stellen mee te helpen bij het aanpakken van overlast en misdaad. Slechts 13% de Nederlandse bevolking vindt dat de overheid dit voldoende doet. Dat blijkt uit een representatieve enquête onder de Nederlandse bevolking.

De enquête is in opdracht van de stichting die de Mr. Gonsalvesprijs uitreikt, uitgevoerd door het bureau Trendbox. De Mr. Gonsalvesprijs is de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving, die eind dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die van uitnemende betekenis is voor de vernieuwing van de rechtshandhaving.

13% meent dat de overheid burgers voldoende mogelijkheden geeft mee te werken aan de aanpak van overlast en misdaad, 43% meent dat de overheid dit ‘enigszins’ doet en 44% zegt ronduit dat dit niet het geval is. In de grote steden is men redelijk tevreden over de inspanningen van de overheid op dit terrein, de rest van het westen is het minst tevreden.

Hulp is burgerplicht

Bijna negen op de tien Nederlanders (87 procent) vindt dat burgers een plicht hebben bij het aanpakken van overlast en crimineel gedrag. Mannen scoren daarbij hoger dan vrouwen. Van de mannen vindt 91 procent dat er een dergelijke burgerplicht is, onder vrouwen is dat 82 procent. Hoe ouder de respondent, hoe meer men ervan overtuigd is dat hulp een burgerplicht is. Bij de categorie 65-plussers is dit opgelopen tot 93 procent. In het noorden van ons land is het percentage hoger dan elders.

Melden van verdachte zaken

Van de respondenten uit het onderzoek die aangaven dat burgers een plicht hebben te helpen bij de aanpak van overlast en crimineel gedrag noemt 94 procent het melden van verdachte zaken aan de politie als meest voor de hand liggende bijdrage. 71 procent wil tevens dat burgers een dader aanspreken op overlast of ongewenst gedrag. Hoe ouder de respondent, hoe minder men daar overigens van overtuigd is. 45 procent van de ondervraagden wil graag meedoen aan burgerpreventie, zoals een buurtwacht.

Drie nominaties voor eerste Mr. Gonsalvesprijs (2005)

Drie projecten op het gebied van de rechtshandhaving zijn genomineerd voor de Mr. Gonsalvesprijs 2008, de nationale innovatieprijs die dit jaar voor het eerst zal worden uitgereikt: Valorproject, Multi-etnisch PolitiewerkHaaglanden en ASO-project Rotterdam.

Dit heeft het curatorium van deze prestigieuze prijs, onder leiding van de Haagse burgemeester drs. W.J. Deetman, zaterdag 26 november bekend gemaakt. Voor de eerste Mr. Gonsalvesprijs zijn genomineerd het Valorproject van de Hoenderloogroep, het ASO-project in Rotterdam en het Multi-etnisch Politiewerk in de regio Haaglanden.

5 december uitreiking prijs

Op maandag 5 december wordt bekend gemaakt welk project de Mr. Gonsalvesprijs heeft gewonnen. De prijs is genoemd naar mr. R.A. Gonsalves, laatstelijk vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of een organisatie die van uitnemende betekenis is voor de innovatie van de rechtshandhaving.

Alle drie de projecten leveren zo’n vernieuwende bijdrage aan de rechtshandhaving, zo concludeerde een jury onder leiding van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen. Het Valorproject houdt zich bezig met de problematiek van de slachtoffers van de zogeheten loverboys. Het ASO-project in Rotterdam betreft de gezamenlijke aanpak door politie, Openbaar Ministerie en gemeente van de overlast veroorzaakt door (jeugdige) scooter- en snorfietsbestuurders. Het project Multi-etnisch Politiewerk in Haaglanden legt de link tussen de politie en de problematiek van de veranderende samenstelling van de samenleving.

Hoge kwaliteit inzendingen

Drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het curatorium van deze prijs in het Justitiemagazine over de belangrijkste toegevoegde waarde van de prijs: “Wij kijken niet alleen naar professionals of organisaties, maar ook naar bredere lagen in de samenleving. Ook daar kunnen goede initiatieven uit voort komen. Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten. Door de criteria, de eisen die wij aan de inzendingen stellen, geven we ook heel bewust richting aan die activiteiten”.

Deetman toonde zich prettig verrast door het niveau van de inzendingen: “Er zaten initiatieven bij van professionals in de rechtshandhaving, zoals politie en OM, maar ook vanuit gemeenten. Ook kwalitatief waren zijn de inzendingen goed. Vaak gaat het om projecten die hun effectiviteit al in de praktijk hebben bewezen.”

Jury

De jury van de Mr. Gonsalveprijs bestaat naast de voorzitter, mr. A.W.H. Docters van Leeuwen uit de president van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, mr. F.W.H. van den Emster; lid Tweede Kamer en oud staatssecretaris van Justitie, mr. N.A. Kalsbeek; directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, prof. dr. P. Schnabel en korpschef van de regionale politie Amsterdam-Amstelland, drs. B.J.A.M. Welten.

Interview met curatoriumleden Gonsalvesprijs (2005)

‘Weg met de angst voor nieuwe opsporingstechniek’

Door Remko Tanis AMSTERDAM (GPD) – “Waarom maken we auto’s die harder dan 120 kunnen, als we vinden dat je helemaal niet harder mag rijden dan 120?” Bernard Welten kijkt volstrekt serieus bij het stellen van de vraag. Hij meent het ook. Wie bedenkt hoe je kunt voorkomen dat mensen niet harder ijden dan 120 kilometer per uur, kan rekenen op zijn sympathie. Wellicht zelfs op de Gonsalvesprijs, een aanmoedigingsprijs die eind dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt voor het beste nieuwe idee om het recht te handhaven.

Arthur Docters van Leeuwen, nu voorzitter van de financiële toezichthouder AFM, en Welten zijn verontwaardigd. “Overal verwachten mensen dat de overheid vernieuwt, zoals bij de belastingdienst of de jeugdzorg”, zegt Docters van Leeuwen. “Maar zodra iemand voorstelt een nieuw middel te gebruiken in de rechtshandhaving, reageert de massa altijd met: ‘Dat mag niet!’ of ‘Kan dat wel?’ Daardoor heeft het bijvoorbeeld jaren geduurd voordat de politie met pepperspray mocht lopen.”

De knop moet om, vinden beiden. Nieuwe ideeën, nieuwe technieken die bijdragen aan meer veiligheid en minder criminaliteit moeten niet eerst afkeurend worden benaderd. Zoals Weltens idee om rond grote steden een ‘digitale slotgracht’ aan te leggen: camera’s op alle toegangswegen, die registreren wie de stad binnenkomt. Zodra een verdacht kenteken of persoon wordt herkend, gaan er bellen af. Het idee is direct kritisch benaderd. ‘Je reinste totalitair staatstoezicht’, ‘de staat wil burgers compleet gaan controleren’, roepen tegenstanders, die bang zijn voor bedreiging van de privacy en grondrechten.

“Grondrechten? Grondrechten worden ondeskundig en dus vaak veel te ruim uitgelegd en bovendien niet in de context van nu geplaatst”, vindt Docters van Leeuwen. “Als iemand nu een idee heeft, krijgt hij direct tegenwerking. Maar als er eindelijk iets mag, vragen diezelfde mensen luidkeels waarom de techniek niet veel eerder werd gebruikt en hoor je van hen als eerste dat het een schande is als er een fout wordt gemaakt, bijvoorbeeld in DNA-onderzoek.”

Welten: “Bij iedereen die nu een gevangenisstraf van vier jaar of langer krijgt, wordt DNA afgenomen. Het heeft zo lang geduurd voordat dat mocht. Nu is het er eindelijk en dan krijgen wij weer het verwijt waarom we niet meer zaken oplossen. ‘Jullie hebben nu toch DNA?’ hoor je dan.”

Docters van Leeuwen: “De enige manier waarop rechtshandhaving mag vernieuwen, is efficiënter, lees: goedkoper, werken. Laten we nu toch eens de nadruk leggen op het gebruik van nieuwe technieken. Het gaat niet om het verruimen van de bevoegdheden van politie en justitie, maar om het inzetten van de techniek van deze tijd. De politie mocht al kijken. Wat maakt het dan uit of een agent dat op straat doet of via een camera? De tegenpartij gebruikt de nieuwste technieken allang, hoor.”

Welten: “We vinden het nu heel normaal om, voor je gaat vliegen, je schoenen uit te doen bij de beveiliging. Je weet dat iedereen dat moet doen en dat het nodig is om veilig te kunnen vliegen. Waarom zouden we dan geen nieuwe technieken gebruiken die er voor zorgen dat je een stad niet inkomt als daar een reden voor is. Daarmee maak je de stad toch veiliger?”

Door om het jaar de Gonsalvesprijs toe te kennen aan iemand die met een nieuw idee komt op het gebied van rechtshandhaving, hopen beide juryleden dat de ideeën worden overgenomen. En dat iedereen gaat nadenken over wat hij of zij zélf kan doen om criminaliteit tegen te werken en het oplossen en bestraffen van misdaden te verbeteren.

“Fabrikanten moeten zich realiseren dat alles wat ze op de markt brengen roofgoed is,” vindt Welten. ,,Er zitten honderden chips in een computer. Waarom dan niet ééntje erbij, waardoor zo’n ding te lokaliseren is als die is gestolen? Waarom geen tags in bromfietsen om dezelfde reden? Zorg dat criminelen niet de mogelijkheid krijgen.”

Er zijn volgens Docters van Leeuwen legio mogelijkheden om rechtshandhaving te verbeteren. “Het is nu nog steeds teveel dweilen met de kraan open.”

Dit interview met de curatoriumleden Docters van Leeuwen en Welten is zaterdag 17 september 2005 gepubliceerd in de regionale kranten die zijn aangesloten bij de GPD | 161406 sep 05 (c) GPD 2005

Inzendtermijn voor Gonsalvesprijs 2005

Bij de organisatie van de Mr. Gonsalvesprijs zijn in de afgelopen maanden vele vragen binnengekomen over achtergrond, doel en deadline van deze nieuwe nationale prijs voor innovatieve initiatieven en projecten binnen de rechtshandhaving.

De inzendtermijn van de Mr. Gonsalvesprijs is 1 oktober 2005. Op deze datum moeten alle inzendingen binnen zijn. Na deze datum begint de jury met het beoordelen van de inzendingen. Zoals het er nu naar uitziet is sprake van een grote verscheidenheid aan inzendingen.

Interview met voorzitter curatorium (2005)

Gonsalvesprijs stimuleert vernieuwing rechtshandhaving

In een interview met Justitiemagazine zegt drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het Curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs: ‘Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten’. Hieronder het volledige interview dat verscheen in de uitgave van Justitiemagazine van eind november.

Op 5 december vindt de uitreiking plaats van de eerste Mr. Gonsalvesprijs. Wim Deetman, burgemeester van Den Haag is voorzitter van het curatorium voor deze prijs, die als stimulans moet dienen voor vernieuwende initiatieven op het gebied van de rechtshandhaving.

Waarom de Mr. Gonsalvesprijs?
‘In brede kring leefde de wens om de inzet, de bijzondere verdiensten van deze oud-procureur-generaal op het gebied van veiligheid, criminaliteitsbestrijding en openbare ordehandhaving nog eens extra te onderstrepen. Mr. Gonsalves was iemand die altijd erg betrokken was, die niet terugdeinsde voor een oorspronkelijke, gedurfde aanpak en ook vasthield aan de doelen die hij zich eenmaal voor ogen had gesteld. We hopen dat hij als stimulerend voorbeeld kan dienen voor personen en organisaties die in deze tijd betrokken zijn bij de rechtshandhaving.’

Nu vindt er de laatste jaren, in het kader van het Veiligheidsprogramma, in de rechtshandhaving al heel veel vernieuwing plaats. Wat is de belangrijkste toegevoegde waarde van deze prijs?
‘Wij kijken niet alleen naar professionals of organisaties, maar ook naar bredere lagen in de samenleving. Ook daar kunnen goede initiatieven uit voort komen. Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten. Door de criteria, de eisen die we aan de inzendingen stellen, geven we ook heel bewust richting aan die activiteiten.’

Is dat ook terug te zien in de inzendingen?
‘Het aantal inzendingen viel ons mee, zeker voor zo’n eerste keer. Maar belangrijker nog: de bijdragen waren afkomstig van verschillende doelgroepen. Er zaten initiatieven bij van professionals in de rechtshandhaving, zoals politie en OM, maar ook vanuit gemeenten. Ook kwalitatief zijn de inzendingen goed. Vaak gaat het om projecten die hun effectiviteit al in de praktijk hebben bewezen.’

Welke inzendingen heeft de jury genomineerd voor de prijs, die minister Donner op 5 december gaat uitreiken?
‘Het Valorproject van de Hoederloogroep, een initiatief om de problematiek van slachtoffers van “loverboys” aan te pakken, zodat ze weer op een goede, zinvolle manier kunnen functioneren in de maatschappij. Dan hebben we het ASO-project – dat staat voor Aanpak Scooter Overlast – ingezonden door het OM in Rotterdam. Alle vormen van criminaliteit en overlast die te maken hebben met scooters worden daar in nauwe samenwerking tussen politie, OM en openbaar bestuur met succes aangepakt. Het derde project is het Multi-Etnisch Politiewerk in de regio Haaglanden, een gespecialiseerde unit die de politie bijstaat bij de aanpak van zaken als eergerelateerd geweld, radicalisering, rekrutering en terreur en specifieke vormen van overlast en criminaliteit door etnische groeperingen. Drie totaal verschillende, maar stuk voor stuk erg interessante en succesvolle projecten!’

Twee van deze projecten hebben ook een sterke preventieve component. Bent u niet bang in het vaarwater te komen van de Hein Roethofprijs voor criminaliteitspreventie?
‘Natuurlijk moet je daar voor uitkijken, maar ik denk toch dat de Roethofprijs meer op het dossier zit van de “veelvoorkomende criminaliteit”, terwijl het bij de Gonsalvesprijs echt om wat zwaardere vormen van criminaliteit gaat. Bovendien zit er aan de meeste inzendingen ook een duidelijke repressieve kant: in het ASO-project lopen jongeren bijvoorbeeld het risico hun scooter kwijt te raken. Dat is repressie; maar wel zó, dat er óók een preventieve werking van uitgaat. De uitdaging is om goed na te denken: hoe kunnen we een probleem zodanig breed en slim aanpakken, dat we er als het ware in één keer van af zijn.’

Wat hoopt u dat de Mr. Gonsalvesprijs teweeg gaat brengen?
‘Het stimuleren van creativiteit. En als daar dan concrete initiatieven uit voortkomen die lukken – dat anderen die dan gaan overnemen. Zo kan er een soort dynamiek in de samenleving ontstaan, waardoor allerlei organisaties en instanties zich aan elkaar gaan optrekken. Dát proces, als we dat op gang kunnen krijgen, dan zijn we denk ik al een heel eind in de goede richting.’ (ML)

Persbericht: Mr. Gonsalvesprijs wil rechtshandhavers hart onder de riem steken (2005)

Burgers, professionals en organisaties die zich inzetten voor de rechtshandhaving verdienen alle waardering. Voor hen is nu de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving in het leven geroepen. De uitreiking van de mr Gonsalvesprijs, een sculptuur, zal dit jaar voor het eerst plaatshebben, zo heeft de organiserende stichting vandaag bekend gemaakt.

Een speciaal curatorium draagt zorg voor de Mr. Gonsalvesprijs. Het breed samengestelde curatorium bestaat uit mensen die zich sterk betrokken voelen bij de rechtshandhaving. Ze beschikken veelal ook over ruime kennis en ervaring op dit gebied.

Waardering

In het bijzonder staan bepaalde beroepsgroepen en burgers borg voor de rechtshandhaving. Vanuit de samenleving wil het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs zijn waardering tot uitdrukking brengen voor de mensen die het recht in de dorpen en steden, in het land handhaven.

Het curatorium kent om die reden eens in de twee jaar de Mr. Gonsalvesprijs toe aan een persoon of organisatie die van grote betekenis is voor de innovatie van de rechtshandhaving. Want rechtshandhaving vergt ook vernieuwing in een samenleving die in rap tempo verandert.

Met de Mr. Gonsalvesprijs wil het curatorium straks niet alleen de winnaar te kennen geven groot belang te hechten aan zijn of haar inzet. Het wil hiermee ook alle andere burgers en beroepsgroepen die zich inspannen voor de handhaving van het recht een hart onder de riem steken.

Mr. Gonsalves

De Mr. Gonsalvesprijs draagt de naam van mr. R.A. (Rolph) Gonsalves (1932-2002), het laatst vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. Van 1963 tot aan zijn pensionering in 1997 is hij officier van justitie te Roermond en Maastricht, hoofdofficier van justitie te Almelo en procureur-generaal te ‘s-Hertogenbosch. Eerder is hij ambtenaar binnenlands bestuur in Nieuw-Guinea. Berichtgeving over zijn optreden in de Baliemvallei brengt hem in opspraak. Onderzoek pleit hem echter volledig vrij.

In zijn loopbaan maakt Gonsalves zich sterk voor daadwerkelijke rechtshandhaving. Zo bestrijdt hij in nauwe samenwerking met de politie de grensoverschrijdende amfetaminehandel. In dit verband ondersteunt hij bovendien een doorbraak op wetgevingsgebied. Ook zet Gonsalves zich zowel in voor de aanpak van professionele brandkastkrakers als voor de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Als voorzitter van de rechercheadviescommissie draagt hij bij aan belangrijke vernieuwingen op dit gebied. Verder heeft hij een werkzaam aandeel in de reorganisatie van de recherche en het openbaar ministerie. De (inter)nationale samenwerking van politie en justitie geniet steeds zijn bijzondere aandacht.

Met zijn ferme aanpak en duidelijke taal geldt de naamgever van deze prijs soms als ‘teken van tegenspraak’, zoals Gonsalves het zelf eens uitdrukt. Het doel dat hij voorstaat is er evenwel steeds op gericht het recht te handhaven.

Kandidaatstelling en begunstigers

Het curatorium roept kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs op zich aan te melden. Ook anderen kunnen kandidaten aandragen. De website www.gonsalvesprijs.nl vermeldt de gang van zaken bij de kandidaatstelling.

Begunstigers van de prijs zijn het ministerie van Justitie, Kluwer Uitgevers, Rabobank Nederland en Roto Smeets De Boer.

De Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving is een initiatief van de stichting Eén en Ander.

Deetman voorzitter curatorium (2005)

Drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag, is voorzitter van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs, de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

De Mr. Gonsalvesprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een persoon, een organisatie of instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor een vernieuwing op het terrein van de rechtshandhaving en de bestrijding van criminaliteit.

De Mr. Gonsalvesprijs wordt in juni 2005 voor het eerst uitgereikt. In de komende maanden is het mogelijk om (groepen) personen, organisaties of instellingen hiervoor te nomineren.

Het curatorium, onder leiding van drs. Deetman, wordt gevormd door select gezelschap personen dat zich, elk vanuit hun eigen achtergrond, betrokken voelt bij de handhaving van het strafrecht en de bestrijding van criminaliteit. De leden van het curatorium hebben een uiteenlopende achtergrond. Zij zijn onder meer afkomstig uit de politiek, de journalistiek, het zakenleven, de politie en de rechterlijke macht.

Prijs voor vernieuwing op terrein rechtshandhaving (2005)

Er is een prijs ingesteld voor personen en organisaties die hebben gezorgd voor een belangrijke vernieuwing op het terrein van de rechtshandhaving en de bestrijding van criminaliteit.

De Mr. Gonsalvesprijs, de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving, is ingesteld om het denken over vernieuwingen te stimuleren. In een snel veranderende samenleving wordt ook van het strafrecht en zijn handhavers verwacht dat zij meegaan met hun tijd.
Het curatorium van de nationale innovatieprijs kent de mr Gonsalvesprijs eens in de twee jaar toe aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

De Mr. Gonsalvesprijs is genoemd naar mr. R.A. Gonsalves, laatstelijk vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Mr. Gonsalves, die in 2002 overleed, zorgde voor een aantal belangrijke vernieuwingen in het strafrecht en bij de bestrijding van de criminaliteit.