Inzending Gonsalvesprijs gesloten

Het is niet meer mogelijk kandidaten in te zenden voor de tweede Mr. Gonsalvesprijs die op 15 februari 2008 in Den Haag door de minister van Justitie wordt uitgereikt. De inschrijving is gesloten. De jury, onder voorzitterschap van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, zal uit de inzendingen een aantal projecten nomineren.

De Mr. Gonsalvesprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

Deelname staat open voor een ieder die op bijzonder vernieuwende wijze bijdraagt dan wel heeft bijgedragen aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en/of aan de rechtshandhaving in het algemeen. De bijdrage kan (hebben) bestaan uit het ontwikkelen van een vernieuwend idee, een nieuwe werkwijze of een nieuwe instrument.

De eerste winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs was eind 2005 het project Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Dit project draagt eraan bij dat de politie op een betere manier de verbinding legt met de multiculturele samenleving. Het project is in de regio Haaglanden begonnen, maar heeft dankzij een subsidie van het ministerie van Justitie inmiddels de status van expertisecentrum voor de Nederlandse politie gekregen.

Nieuwe leden jury Gonsalvesprijs (nov. 2007)

Mr. S. Harchaoui en de heer J. Schinkelshoek zijn toegetreden tot de jury van de tweede mr. Gonsalvesprijs. Harchaoui en Schinkelshoek zijn de opvolgers van mr. N.A. Kalsbeek en prof dr. P. Schnabel.

Mr. S. Harchaoui is voorzitter van de Raad van Bestuur van FORUM en oud-officier van Justitie. De heer J. Schinkelshoek is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en oud-directeur voorlichting van het ministerie van Justitie.

De jury staat nog altijd onder voorzitterschap van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, oud-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, en oud-bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten.

De jury wordt gecompleteerd door mr. F.W.H. van den Emster, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak en drs. B.J.A.M. Welten, korpschef van Politie Amsterdam-Amstelland.

Thema’s Gonsalvesprijs 2008: CSI en burgerparticipatie

DEN HAAG – Op 15 februari 2008 reikt minister van Justitie mr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving uit. Kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs moeten succesvolle initiatieven op hun naam hebben staan voor burgerparticipatie – samenwerking tussen publiek, politie en justitie – de kwaliteit van opsporing en vervolging of forensische opsporing (CSI).

Deze drie thema’s voor de Mr. Gonsalvesprijs zijn in de komende jaren van groot belang voor alle schakels van de strafrechtelijke keten. Vooral ook op deze drie terreinen moet innovatie de rechtshandhaving bij de tijd houden in een wereld die in hoog tempo verandert.

Zowel een persoon als een organisatie kan de Mr. Gonsalvesprijs winnen (zie: www.gonsalvesprijs.nl). Hoe dan ook moet de winnaar volgens het curatorium, dat de prijs eens in de twee jaar toekent, van grote betekenis zijn voor de vernieuwing van de rechtshandhaving.

De termijn voor inzending van kandidaten begint vandaag en sluit op 11 januari 2008. Vervolgens buigt een jury uit het midden van het curatorium zich over de voorliggende kandidaten. De jury staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. In zijn loopbaan was hij onder andere voorzitter van het College van procureurs-generaal en van de Autoriteit Financiële Markten, evenals hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Nek uitsteken

Het curatorium, dat zorg draagt voor de Mr. Gonsalvesprijs, staat onder voorzitterschap van drs. W.J. (Wim) Deetman. De scheidend burgemeester van Den Haag zit vanaf 1 januari in de Raad van State. De meeste leden van het curatorium zijn werkzaam in het openbaar bestuur, voor de rechtsprekende macht of bij justitie en politie.

De leden van het curatorium voelen zich sterk betrokken bij de rechtshandhaving. Zij willen met de Mr. Gonsalvesprijs niet alleen de vernieuwing van de rechtshandhaving stimuleren. Met de prijs willen zij ook een hart onder de riem steken van mensen – burgers, professionals en hun organisaties – die het recht in ons land handhaven door dagelijks hun nek hiervoor uit te steken.

Multi-etnisch politiewerk

De unit Multi-etnisch Politiewerk van de regiopolitie Haaglanden ontving op 5 december 2005 de eerste Mr. Gonsalvesprijs. Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner, de toenmalige minister van Justitie, reikte de nationale innovatieprijs uit aan de korpschef, mr. G. (Gerard) Bouman, en de unitcoördinator, W. Timmer. Bouman is tegenwoordig hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

De bewindslieden van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verhieven de werkwijze van de regiopolitie Haaglanden inmiddels tot landelijke standaard. De unit Multi-etnisch Politiewerk mocht uitbreiden om de andere politiekorpsen van dienst te kunnen zijn bij het ontwikkelen van een dergelijke werkwijze.

Greep op de misdaad

De prijs draagt de naam van mr. R.A. (Rolph) Gonsalves (1932-2002), aan het eind van zijn werkzame leven vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het openbaar ministerie (OM). In zijn loopbaan stond hij een daadwerkelijke ‘greep op de misdaad’ voor.

Zo bestreed hij samen met de politie de grensoverschrijdende amfetaminehandel en maakte hij zich zowel sterk voor de aanpak van professionele brandkastkrakers als voor de terreurbestrijding en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Paleis Kneuterdijk

De tweede uitreiking van de Gonsalvesprijs heeft plaats in de Balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. In deze zaal voltrok zich na de Tweede Wereldoorlog de bijzondere rechtspleging.

Begunstigers van de Mr. Gonsalvesprijs zijn het ministerie van Justitie, Kluwer Uitgevers en Rabobank Nederland.