Modernisering Gevangeniswezen wint Mr. Gonsalvesprijs 2013

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft maandag 18 november  de sculptuur die hoort bij de tweejaarlijkse Mr. Gonsalvesprijs uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Gotische Zaal van de Raad van State.

Een onafhankelijke jury, onder leiding van mr. Arthur Docters van Leeuwen, had het programma Modernisering Gevangeniswezen  als beste gekozen uit een recordaantal van 20 inzendingen.

Het thema van deze vijfde editie van de Mr. Gonsalvesprijs was het op vernieuwende wijze stoppen van criminele carrières.

Naast het gevangeniswezen waren voor de Mr. Gonsalvesprijs genomineerd:

 • The Urban Family uit Rotterdam (Spangen), een werkervaringsproject van en voor jongeren die eerst overlast in de wijk gaven.
 • Gevangenispredikant  Arjan Noordhoek, die al vele jaren op bewonderenswaardige wijze gestalte geeft aan de re-integratie van gedetineerden in de samenleving.
 • Het EPJO-project (Educatief Programma Jongeren) uit Diemen, een samenwerkingsproject  om jongeren al op vroege leeftijd bewust te maken van de consequenties van (foute) keuzes.

‘Cruciale stap voorwaarts’

De jury beschouwt het Programma Modernisering Gevangeniswezen als een cruciale stap voorwaarts in het tegengaan van recidive en daarmee het doorbreken van criminele loopbanen.  En dat vooral door de integrale aanpak, de partners die erbij betrokken zijn (zoals gemeenten, GGZ-instellingen en werkgevers) en de schaal waarop het programma wordt uitgevoerd.

Per jaar keren ruim 30.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. Velen van hen vielen  na hun detentie terug in strafbaar gedrag. Recidive  is een belangrijke bron van overlast en onveiligheid en leidt tot hoge kosten voor de samenleving en overheden.

Dat moest dus anders, vanuit het besef dat het in de gevangenis niet enkel draait om het uitzitten van straf, maar ook om het bouwen aan een leven na de detentie. Mensen moeten beter de gevangenis uitkomen dan ze erin gaan. Daartoe moest echter eerst het Gevangeniswezen op de schop en dat is de verdienste van dit programma.

Koerswijziging in leven van gedetineerde

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het aangedurfd aan introspectie te doen en het Gevangeniswezen ingrijpend te veranderen, met actieve betrokkenheid van de mensen op de werkvloer.  Alles is gericht op een betere re-integratie en minder recidive van ex-gedetineerden.

Het programma is gebaseerd op het principe dat de gedetineerde de verantwoordelijkheid draagt voor de koerswijziging in zijn leven. De Dienst Justitiële Inrichtingen ondersteunt hem daarbij, maar hij moet het zelf doen. De eerste resultaten van het programma zijn goed. Aanzienlijk meer gedetineerden dan voorheen gaan actief aan de slag om hun leven op het rechte pad te brengen. Dat komt ook de algehele situatie in gevangenis ten goede: het aantal geweldsincidenten tegen personeel en medegedetineerden neemt af.

Vanuit de gevangenis worden onder begeleiding schulden gesaneerd, wordt een DigiD aangevraagd en gesolliciteerd. Inmiddels zijn er voorbeelden van gedetineerden die op die manier, zonder dat ze de gevangenis uit zijn geweest, een behoorlijke baan hebben gevonden.

Uitnodiging uitreiking Gonsalvesprijs 2013

Den Haag, 22 oktober 2013

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodig ik u namens het Curatorium uit voor de uitreiking van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten zal de Mr. Gonsalvesprijs op maandag 18 november aanstaande overhandigen. De jury heeft uit de maar liefst twintig aanmeldingen vier genomineerd voor de prijs.

Prof. dr. A.B. (Bob) Hoogenboom, Bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidsstudies aan de VU en verbonden aan het Instituut voor Forensische Accountancy van Nijenrode Business Universiteit, zal de Mr. Gonsalveslezing houden.

Deze vijfde prijsuitreiking sinds de instelling van de Mr. Gonsalvesprijs vindt plaats in de Balzaal van de Raad van State, ingang Paleisstraat 1 te 2514 JA Den Haag. Vanaf 14.45 uur staan de deuren voor u open. Het officiële programma begint om 15.30 uur en duurt tot omstreeks 17.00 uur. Daarna is er tot 18.00 uur een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 15.00 – 15.30 uur: ontvangst met koffie/thee en muzikale omlijsting
 • 15.35 – 15.40 uur: woord van welkom
 • 15.40 – 16.00 uur: Mr. Gonsalveslezing
 • 16.00 – 16.15 uur: motivering nominaties en bekendmaking prijswinnaar
 • 16.15 – 16.35 uur: toespraak minister en overhandiging Mr. Gonsalvesprijs 2013
 • 16.35 – 16.45 uur: dankwoord prijswinnaar
 • 16.45 – 16.55 uur: slotwoord en uitnodiging voor informeel samenzijn
 • 17.00 – 18.00 uur: informeel samenzijn met hapje en drankje en muzikale omlijsting.

Thema

Het Curatorium heeft voor deze editie van de Mr. Gonsalvesprijs gekozen voor het thema Innovatieve manieren om criminele carrières te stoppen. De mensen achter deze vernieuwende projecten of programma’s kunnen bij de overheid werken, in de psychiatrie, de jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs; het zijn mensen die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag. Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshandhaving vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

Aanmelding

Het aantal plaatsen in de Balzaal van de Raad van State is beperkt, daarom geldt vol = vol. Ook tegen de achtergrond van de hoge opkomst bij eerdere uitreikingen verzoek ik u ons vóór maandag 11 november te laten weten of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen. U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht, met vermelding van uw naam, functie, adres en het aantal deelnemers, te sturen naar gonsalvesprijs@prodemos.nl

Het Curatorium ziet uit naar uw komst.

Hoogachtend,

drs. W.J. Deetman, voorzitter Curatorium

Vooraankondiging: uitreiking Gonsalvesprijs 2013

Den Haag, 22 juli 2013

Geachte heer/mevrouw,

Namens voorzitter Wim Deetman van het Curatorium kondig ik hierbij alvast de uitreiking aan van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten zal de Mr. Gonsalvesprijs op maandag 18 november 2013 overhandigen. Prof.dr. A.B. Hoogenboom, Bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidsstudies aan de VU en verbonden aan het Instituut voor Forensische Accountancy van Nyenrode Business Universiteit, zal de Mr. Gonsalveslezing houden.

Deze vijfde prijsuitreiking sinds de instelling van de Mr. Gonsalvesprijs heeft plaats in de Balzaal van de Raad van State, Kneuterdijk 20 in Den Haag. Vanaf 15.00 uur staan de deuren voor u open. Het officiële programma is van 15.30 uur – 17.00 uur. Daarna is er een informele borrel tot 18.00 uur.

Een uitnodiging voor de prijsuitreiking kunt u op een later tijdstip tegemoetzien.

Het Curatorium heeft voor deze editie van de Mr. Gonsalvesprijs gekozen voor het thema Innovatieve manieren om criminele carrières te stoppen. Deze vernieuwers, die mensen die verstrikt raken of zijn in een leven van criminaliteit op een ander spoor weten te brengen, kunnen bij de overheid werken, in de psychiatrie, jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs; het zijn mensen die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag. Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshand-having vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

Tot uiterlijk 1 oktober a.s. kunnen genomineerden voor de Mr. Gonsalvesprijs 2013 worden opgegeven. Op de website www.Gonsalvesprijs.nl vindt u alle informatie en een aanmeldingsformulier.

Met vriendelijke groeten,

Kars Veling, directeur ProDemos –Huis voor democratie en rechtsstaat

Persbericht juli 2013: vernieuwers gezocht bij stoppen van ‘criminele carrières’

Den Haag, juli 2013

Wat is de meest effectieve manier om een criminele loopbaan in de kiem te smoren? Welk project slaagt er op een innovatieve wijze in om criminelen op het rechte pad te helpen? De Mr. Gonsalvesprijs is op zoek naar personen of organisaties die op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de rechtshandhaving.

Minister mr. Ivo Opstelten zal op 18 november 2013 de vijfde Mr. Gonsalvesprijs uitreiken. De Mr. Gonsalvesprijs wordt elke twee jaar toegekend. De prijs is een initiatief van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs en van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

De prijs is vernoemd naar wijlen mr. R. Gonsalves, misdaadbestrijder en voormalig topman van het Openbaar Ministerie (OM).

Dit jaar wordt voor de prijs speciaal gezocht naar innovatieve manieren om mensen die verstrikt raken of zijn in een leven van criminaliteit op een ander spoor te brengen. Het kan gaan om vernieuwers die bij de overheid werken, in de psychiatrie, jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs en die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag.

Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshandhaving vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

In 2005 ging de Mr. Gonsalvesprijs naar de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Daarna won het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant de prijs. In 2009 kreeg de Amsterdamse politieman Leen Schaap de prijs als eerbetoon aan alle politiemensen die als lid van de mobiele eenheid te maken kregen met agressie en geweld. En in 2011 werd de Mr. Gonsalvesprijs toegekend aan Emergo, een innovatief samenwerkingsproject om de georganiseerde zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen in beeld te brengen en te bestrijden.