Bijlage bij het persbericht over de Publieksenquête van de Mr. Gonsalvesprijs 2 november 2009: ‘Mensen sneller door het lint dan vroeger’

Men voelt zich al gauw in de kuif gepikt

Genoemde oorzaken van korte lontjescriminaliteit

Gevraagd naar oorzaken van de waarneming dat mensen ‘sneller door het lint’ gaan geven deelnemers aan de enquête (zonder rangorde) aan dat er een gebrek is aan respect tegenover elkaar, ouderen of meerderen maar ook dat er een gebrek is aan afstand, tijd, rust, zelfdiscipline, controle door ouders, (straffen in de) opvoeding, sociale controle, structuur, ontzag voor gezag, wellevendheid, rekening houden met naasten, fatsoen, tolerantie, normen en waarden, geloof in Christus, nuance, cohesie in de samenleving, kennis van elkaars taal, medemenselijkheid, solidariteit.

De deelnemers geven verder (eveneens zonder rangorde) aan dat er sprake is van teveel stress en gejaagdheid, agressie, brutaliteit, impulsen, (zucht naar) sensatie, geweld op televisie en in computergames, privéproblemen, aandacht voor mensen die door het lint gaan maar ook teveel betutteling, (onrechtvaardige) regels, welvaart.

Tevens noemen zij als oorzaken: te snelle verandering, te complexe maatschappij, te hoge prestatiedruk, te egoïstisch gedrag, te druk, te vol land, te ‘slappe’ reactie van gezagsdragers, te lage straffen.

Bovendien wijzen zij op oorzaken als: Amerikaanse levensstijl, consumptie van vlees, verslaving, depressie, jaloezie, individualisme, economische crisis, geldgebrek, armoede, poldermodel, verward gezinsleven, cultuurverschillen, allochtonen, ‘falende’ en ‘wereldvreemde’ rechtspleging, media die incidenten uitvergroten, commercie die mensen voorspiegelt dat ze overal recht op hebben en wel nu, zelfexpressie die mensen opeisen, multiculturele samenleving, (overlast van luidruchtige allochtone) hangjongeren, opkomst van een ‘gangcultuur’, verloedering van de woonomgeving, vuil op straat, hondenpoep, toenemende assertiviteit, domheid, discriminatie, ontevredenheid, verveling.

Enkele citaten

 • De herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog zijn vergeten. Geweld wordt daar niet meer door afgeremd.
 • Het leven gaat veel sneller tegenwoordig. Geen tijd om na te denken.
 • Verslaving in combinatie met vroeger gepest, misbruikt, in de steek gelaten, verkeerde vrienden.
 • Individualist. Ik heb geen overlast.
 • Geen idee. Geen overlast in de vinex.
 • Overlast van ‘hier tijdelijk werkende oostblokkers’ die ‘veel drinken’.
 • Veel meer buitenlands temperament dan vroeger.
 • Gebrek aan tolerantie in de samenleving, onder andere door bepaalde intolerante politici.
 • Ook onder invloed van de media is het: eerst schreeuwen en dan pas nadenken.
 • Men voelt zich al gauw in de kuif gepikt.
 • We zijn een ontevreden volkje geworden en door de opvoeding van tegenwoordig (mijn kind is een heilige) wordt dat alleen maar erger.
 • De Westerse wereld wordt opgefokt door het kapitaal!!!!
 • ‘Mensen sneller door het lint dan vroeger’