Beëindiging Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalvesprijs is een nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving die zeven maal is uitgereikt. De prijs is vernoemd naar mr. R. A. (Rolph) Gonsalves (1932-2002). Tijdens zijn loopbaan bij het Openbaar Ministerie (OM) maakte hij zich sterk voor de rechtshandhaving in Nederland. Hij was onder meer officier en hoofdofficier van justitie en uiteindelijk procureur-generaal. In die laatste rol richtte hij zich vooral op de aanpak van de georganiseerde misdaad en was hij nauw betrokken bij de herstructurering van de recherche en het OM tot de organisatie zoals we die nu kennen.

De Mr. Gonsalvesprijs is vanaf 2007 tot 2017 zeven maal uitgereikt aan een persoon, organisatie of een project die/dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2017 is de prijs voor laatste maal uitgereikt aan het Groningse bedrijf Web-IQ. In 2020 is besloten de prijs te beëindigen. Er hebben in de achterliggende jaren zeven bijzondere prijsuitreikingen plaatsgevonden waarbij de prijswinnaars, hoe verschillend ook, allen op hun manier belangrijk bijdroegen of nog steeds bijdragen aan de vernieuwing van de rechtshandhaving. Op deze site is te vinden wie de winnaars waren van de prijs en kun je de juryrapporten teruglezen.