Beëindiging Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalvesprijs is een nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving die zeven maal is uitgereikt. De prijs is vernoemd naar mr. R. A. (Rolph) Gonsalves (1932-2002). Tijdens zijn loopbaan bij het Openbaar Ministerie (OM) maakte hij zich sterk voor de rechtshandhaving in Nederland. Hij was onder meer officier en hoofdofficier van justitie en uiteindelijk procureur-generaal. In die laatste rol richtte hij zich vooral op de aanpak van de georganiseerde misdaad en was hij nauw betrokken bij de herstructurering van de recherche en het OM tot de organisatie zoals we die nu kennen.

De Mr. Gonsalvesprijs is vanaf 2007 tot 2017 zeven maal uitgereikt aan een persoon, organisatie of een project die/dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2017 is de prijs voor laatste maal uitgereikt aan het Groningse bedrijf Web-IQ. In 2020 is besloten de prijs te beëindigen. Er hebben in de achterliggende jaren zeven bijzondere prijsuitreikingen plaatsgevonden waarbij de prijswinnaars, hoe verschillend ook, allen op hun manier belangrijk bijdroegen of nog steeds bijdragen aan de vernieuwing van de rechtshandhaving. Op deze site is te vinden wie de winnaars waren van de prijs en kun je de juryrapporten teruglezen.

Gronings bedrijf Web-IQ wint Gonsalvesprijs 2017

Het bedrijf Web-IQ wint de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving 2017. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reikte vanmiddag in de grote zittingszaal van de Hoge Raad de Gonsalvesprijs uit aan de directeur Eldert van Wijngaarden en enkele medewerkers van het bedrijf Web-IQ, dat technologie heeft ontwikkeld waarmee criminaliteit op het internet kan worden opgespoord. De prijs bestaat uit een sculptuur. Voorafgaand aan de uitreiking hield Ronald Prins, oprichter en directeur van Fox IT, een lezing over de dreigingen van cybercrime onder de titel “Op het internet geldt nu het recht van de sterkste. Wat gaan we er aan doen?”

Web-IQ ontwikkelde de web crawler Voyager, een computerprogramma dat op een methodische en geautomatiseerde manier internet doorbladert. Deze technologie kan worden gebruikt bij het opsporen van kinderporno, maar ook van andere criminele activiteiten die zich op internet afspelen. Web-IQ zoekt sinds twee jaar met Voyager ook op het anonieme deel van het internet, het zogeheten darkweb, naar kinderporno en mogelijke daders van kindermisbruik. Intussen hebben verschillende gemeenten en onderdelen van de politie dankzij de techniek van Web-IQ successen kunnen boeken in de aanpak van mensenhandel, illegale prostitutie en kindermisbruik. Ook internationaal is technologie van Web-IQ met succes ingezet. Europol en andere internationale organisaties maken gebruik van data en kennis die verworven is met technologie van Web-IQ.

Den Haag – Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus overhandigd de Gonsalves Prijs uit aan winnaar van Wijngaarden.

Naast Web-IQ waren ook het project Gravesac, een opsporingsproject van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie en het project Sweetie 2.0 van Terres des Hommes genomineerd. Door het project Gravesac kon de politie deze zomer verschillende dealers aanhouden door de overname en het enige tijd in de lucht houden van Hansa Market, een illegale handelsplaats waar op grote schaal drugs werd verhandeld. Hierbij werd onder meer samengewerkt met de FBI.

Het project Sweetie 2.0 is een doorontwikkeling van het Sweetie-project dat Terre des Hommes in 2013 in de Filipijnen is gestart. In samenwerking met de universiteiten van Leiden en Tilburg is nieuwe software ontwikkeld, die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie en avatars: virtuele kinderen. Op deze manier wil Terres des Hommes potentiële daders traceren, identificeren en afschrikken. 

Den Haag – Minister Grapperhaus en de winnaars, genomineerden en plaatsvervangend voorzitter van de jury van de mr. Gonsalvesprijs 2017.

Aanpakken van anarchie op het internet

Alle drie genomineerde inzendingen zijn in de ogen van de jury goede voorbeelden van een vernieuwende aanpak van cybercrime. De grote kracht van het internet is het open karakter ervan. Maar net als in de echte wereld opereert niet iedereen op internet met goede bedoelingen. Criminelen maken gebruik van de anarchie die op bepaalde delen van het internet heerst. Het is deze anarchie die alle drie de initiatieven aanpakken, elk op hun eigen manier.

Het trof de jury dat het bij Web-IQ ging om een bedrijf dat min of meer bij toeval stuitte op criminele activiteiten op het internet. In het juryrapport valt te lezen dat het bedrijf vervolgens besloot om de aanwezige kennis en kunde in te zetten voor de bestrijding daarvan. Het belang van de onderneming werd zo ten dienste gesteld van een groter goed: het maatschappelijk belang. Dankzij de speciaal hiervoor door Web-IQ ontwikkelde technische middelen hebben politie en gemeenten slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie weten op te sporen en uit verschrikkelijke situaties weten te bevrijden.

Het is die maatschappelijke betrokkenheid van Web-IQ en de publiek-private samenwerking die daaruit voortvloeide, die deze inzending in de ogen van de jury zo bijzonder maakt. In de toekomst zal steeds vaker een beroep moeten worden gedaan op private partijen in de strijd tegen cybercrime. Het verantwoordelijkheidsgevoel van Web-IQ en het handelen dat daaruit voortvloeide, is een hoopgevend voorbeeld voor andere bedrijven in deze sector.

De jury die de nominaties bepaalde en de prijswinnaar aanwees, staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. Van de jury maken tevens deel uit mevrouw N. (Nicole) Bogers en de heren mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, mr. S. (Sadik) Harchaoui, A. (Ahmed) Marcouch en drs. B.J.A.M. (Bernard) Welten. Voorzitter van het curatorium van de Mr Gonsalvesprijs is drs. W.J. (Wim) Deetman.

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon, organisatie of project dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving.

In 2015 ging de prijs naar de Politie Eenheid Den Haag voor haar aanpak van radicalisering en terrorisme. Eerdere edities werden gewonnen door het programma modernisering gevangeniswezen, het project ‘Emergo’, ter bestrijding van de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen, de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant en de Amsterdamse ME die vaak onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen.

Nominaties Gonsalvesprijs 2017

Het bedrijf Web IQ, het project Gravesac en het project Sweetie 2.0 dingen mee naar de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. De  jury onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen besloot deze inzendingen te nomineren. De Mr Gonsalvesprijs stelt dit jaar goede praktijkvoorbeelden van de aanpak van cybercrime centraal. De jury heeft bij de nominatie rekening gehouden met het bewezen effect van de betreffende projecten, de sterke link naar de politiepraktijk en de rechtshandhaving en de samenwerking tussen verschillende partijen. Minister van Justitie en Veiligheid F. Grapperhaus reikt de prijs op maandag 13 november uit bij de Hoge Raad in Den Haag. Daaraan voorafgaand zal Ronald Prins, directeur en mede-oprichter van beveiligingsbedrijf Fox-IT, een lezing geven.

Het bedrijf Web IQ onder leiding van directeur Eldert van Wijngaarden maakt het effectiever inzetten van  opsporings- en handhavingscapaciteit mogelijk. Door het gebruik van de ‘webcrawler’ Voyager is het bijvoorbeeld mogelijk om met informatie van het internet gevallen van illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel op te sporen. Verschillende politieonderdelen en gemeentes hebben dankzij deze methode beter inzicht gekregen in deze problematiek en actie kunnen ondernemen. Ook internationaal zijn successen geboekt.

Het project Gravesac onder leiding van Arjan Boogers  is een opsporingsproject van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie, waarin het Darkweb team en het Team High Tech Crime  samen werken  om de problematiek van het zogeheten darkweb in de kern aan te pakken.  De politie kon deze zomer verschillende dealers aanhouden door de overname en het enige tijd in de lucht houden van Hansa Market, een illegale handelsplaats  waar op grote schaal drugs werd verhandeld. Hierbij werd onder meer samengewerkt met de FBI.

Het project Sweetie 2.0 van Terres des Hommes, onder leiding van Hans Guijt, is opgezet in navolging van het  ‘Sweetie Project’ uit 2013. Met een computeranimatie van een tienjarig Filipijns meisje wist Terre des Hommes in tien weken tijd duizend pedofielen te identificeren uit meer dan zeventig verschillende landen. De dossiers zijn overgedragen aan Europol en in verschillende landen zijn bezitters van kinderporno aangehouden. Om in te kunnen grijpen alvorens ernstige misdrijven tegen kinderen worden begaan en potentiële daders te traceren, te identificeren en met een waarschuwingssignaal af te schrikken is speciale software ontwikkeld, Sweetie 2.0. Zo wordt bijgedragen aan de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2015 ging de prijs naar de Politie Eenheid Den Haag voor haar aanpak van radicalisering en terrorisme. Eerdere edities werden gewonnen door de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de vernieuwing van het gevangeniswezen,  Emergo (bestrijding zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen), Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, project SMS Alert van Politie Midden en West-Brabant en de Amsterdamse politieman Leen Schaap als eerbetoon aan de ME die vaak onder moeilijke omstandigheden moet werken.

Voorzitter van het Curatorium is Wim Deetman.

De jury bestaat naast Arthur Docters van Leeuwen uit Nicole Bogers, Ahmed Marcouch, Bernard Welten, Erik van den Emster en Sadik Harchaoui.

Gezocht: succesvolle bestrijders van cybercrime

Bijna dagelijks staan er berichten in de media over cyberaanvallen. Wat is een effectieve manier om cybercriminaliteit tegen te gaan? Welk project slaagt er in om daadkrachtig op te treden tegen de toenemende dreiging van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit? De Mr. Gonsalvesprijs is op zoek naar personen of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de rechtshandhaving. Kandidaten kunnen tot 1 oktober 2017 worden aangemeld via www.gonsalvesprijs.nl. De minister van Veiligheid en Justitie zal op maandag 13 november 2017 de Mr. Gonsalvesprijs uitreiken. Voorafgaand aan de prijsuitreiking  zal Ronald Prins, directeur en mede-oprichter van Fox-IT, een lezing houden.

De Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor rechtshandhaving wordt elke twee jaar toegekend. De prijs is een initiatief van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs en van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. De prijs is vernoemd naar wijlen mr. R.A. (Rolph) Gonsalves, misdaadbestrijder en voormalig topman van het Openbaar Ministerie (OM).

Dit jaar wordt voor de prijs speciaal gezocht naar best practices in de aanpak van cybercriminaliteit. Omdat ons leven zich steeds meer afspeelt in het digitale domein, nemen ook de kansen en mogelijkheden van online criminaliteit toe. Cybercriminaliteit, waaronder we verstaan criminaliteit met ICT als middel of als doelwit, kost de Nederlandse samenleving ongeveer 10 miljard euro per jaar en kan ontwrichtende gevolgen hebben. Je kunt bijvoorbeeld denken aan phishing en identiteitsfraude, waarbij misbruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens, aan hacking en DDoS-aanvallen waarbij websites of computernetwerken worden platgelegd en ook vitale dienstverlening in gevaar kan komen, maar ook aan fraude op online handelsplaatsen en aan kinderporno.

Welk project treedt succesvol op tegen de dreigingen van cybercriminaliteit? Hoe spoor je fraude op die op het ‘dark web’ wordt gepleegd? Welke interventies vergroten  de digitale veiligheid binnen de financiële sector? Welk meldpunt of programma heeft  bewezen effectief te zijn in de aanpak van cybercrime? De jury is overigens nadrukkelijk op zoek naar initiatieven waarin, naast publieke partijen, ook private partijen een rol spelen.

Eerdere winnaars

De Mr. Gonsalvesprijs werd in 2005 voor het eerst uitgereikt. Prijswinnaars waren de unit Multi-Etnisch Politiewerk van de Politie Haaglanden; het project SMS-Alert van de Politie Midden- en West-Brabant;  de ME van Amsterdam (in de persoon van politieman Leen Schaap); Emergo, een samenwerkingsproject om de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen te bestrijden en de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de modernisering van het gevangeniswezen. In 2015 won de Politie Eenheid Den Haag de prijs met haar aanpak van radicalisering en terrorisme.


Kandidaten voor de Mr Gonsalvesprijs kunnen tot 1 oktober worden aangemeld bij de jury. Dat kan via het aanmeldformulier op deze website. Meer informatie over ProDemos op www.prodemos.nl.

Haagse aanpak van radicalisering en terrorisme wint Gonsalvesprijs 2015

Minister Ard van der Steur reikt sculptuur Mr. Gonsalvesprijs uit aan teamchef Youssef Ait Daoud en zijn collega’s.
Minister Ard van der Steur reikt sculptuur Mr. Gonsalvesprijs uit aan teamchef Youssef Ait Daoud en zijn collega’s.

De Politie Eenheid Den Haag wint de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving 2015 met de aanpak van radicalisering en terrorisme.

Minister mr. G.A. (Ard) van der Steur van Veiligheid en Justitie reikte vanmiddag aan vertegenwoordigers van de Politie Eenheid Den Haag de Gonsalvesprijs uit. Hij deed dit in De Haagse Lobby boven de openbare bibliotheek aan het Spui. De prijs bestaat uit een sculptuur.

Naast de Haagse politie was ook de Utrechtse politie genomineerd voor de Mr. Gonsalvesprijs 2015 met haar Bondgenotenaanpak als antwoord op polarisatie en radicalisering.

Jury

De jury die de nominaties bepaalde en de prijswinnaar aanwees, staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. Van de jury maken tevens deel uit mevrouw N. (Nicole) Bogers en de heren mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, mr. S. (Sadik) Harchaoui, A. (Ahmed) Marcouch en drs. B.J.A.M. (Bernard) Welten. Voorzitter van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs is drs. W.J. (Wim) Deetman.

De jury kwam tot het oordeel dat – meer dan bij de Utrechtse Bondgenotenaanpak – de benadering in Den Haag er direct op is gericht om radicalisering en jihadisme te voorkomen. Bijzonder aan de Haagse aanpak is dat deze allesomvattend is en multidisciplinair. Dat is in dit geval ook noodzakelijk. Op de achtergrond speelt een groot maatschappelijk probleem. Dat is alleen op te lossen door intensieve samenwerking met alle maatschappelijke partners. Niet de opsporing, maar de informatievoorziening werd centraal gesteld. Daardoor was het mogelijk om meer te doen: op tijd paspoorten in te trekken, banktegoeden te bevriezen, hulp te bieden aan gezinnen.

Centrale rol voor de wijkagent

Wat de jury zeer aanspreekt, is het feit dat niet de telefoontap maar de wijkagent een centrale rol speelt in de informatievoorziening. De wijkagent is immers ook de persoon die door bezorgde ouders wordt aangesproken en veel jongeren kent. Een andere vernieuwing was het gebruik van sociale media, die een schat aan informatie opleveren. Een groot deel van de communicatie tussen radicaliserende jongeren vindt per slot van rekening plaats op sociale media.

De jury beseft terdege dat zo’n nieuwe, onconventionele aanpak valt of staat met de mensen die hem in praktijk moeten brengen. In Den Haag is een groep mensen bijeengebracht die nieuwe wegen durven te bewandelen om een nieuw probleem te lijf te gaan. En daarmee sluit de aanpak van de Politie Eenheid Den Haag het beste aan bij de doelstellingen van deze prijs. Het pionierswerk dat in Den Haag is verricht, is inmiddels overgenomen in de landelijke veiligheidsketen.

De Mr. Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie dan wel een project dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2013 ging de prijs naar de modernisering van het gevangeniswezen. Eerdere edities werden gewonnen door ‘Emergo’, ter bestrijding van de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen, de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant en de Amsterdamse ME die vaak onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen.

Nominaties Gonsalvesprijs 2015

Jury nomineert politie Utrecht en Den Haag voor vernieuwing in aanpak van radicalisering en terrorisme.

De Bondgenotenaanpak van de Politie Eenheid Midden-Nederland en de aanpak van radicalisering en jihadisme door de Politie Eenheid Den Haag. Deze initiatieven dingen mee naar de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. De jury van de Mr. Gonsalvesprijs onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen besloot tot nominatie van beide initiatieven op basis van de beoordeling van de ontvangen inzendingen.

De Mr. Gonsalvesprijs 2015 stelt vernieuwing in de aanpak van radicalisering en terrorisme centraal. Minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. (Ard) van der Steur reikt de prijs op maandag 9 november in Den Haag uit.

Politie Eenheid Midden-Nederland

District Stad Utrecht (‘Bondgenotenaanpak’)

Het initiatief voor de eerste Bondgenotengroep in de Utrechtse aandachtwijk Overvecht werd al in 2009 genomen. De nieuwe en integrale aanpak heeft zich inmiddels als een olievlek over de hele stad Utrecht uitgebreid. En deze methodiek is in de Eenheid Midden-Nederland dé standaard geworden voor netwerkontwikkeling.

Bondgenoten zijn actieve, invloedrijke vertegenwoordigers van gemeenschappen, die de sfeer en gevoelens binnen de eigen groep goed kennen en hun achterban kunnen informeren en beïnvloeden. Ze zijn bereid en in staat om overheidsprofessionals te informeren, te adviseren en ook zelf gerichte actie te ondernemen als de situatie daarom vraagt. Deelnemers aan het netwerk zijn o.a. voorzitters van moskeebesturen, imams, wetenschappers, docenten van scholen, (politiek) actieve bewoners en vertegenwoordigers van organisaties en van de gemeente Utrecht.

De nadruk bij de samenwerking ligt op duurzaamheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en persoonlijke inzet van de deelnemers aan een vreedzame, veilige en inclusieve samenleving. Uniek is de ‘gelaagdheid’ in de aanpak: de netwerken lopen van districtschef tot wijkagent en zorgen voor verbinding op alle niveaus, met alle relevante gemeenschappen. Hierdoor hebben de politie en de gemeente samen met hun Bondgenoten invloed op de ontwikkelingen in de buurten. Gewenste ontwikkelingen en initiatieven worden ondersteund en bekrachtigd. Daar waar segregatie, polarisatie of radicalisering dreigt, wordt dit vaak tijdig onderkend en kan informatie worden gedeeld en actie ondernomen.

Bondgenotenbijeenkomsten worden op regelmatige basis op de politiebureaus gehouden. Na de aanslagen van januari in Parijs is een van de Bondgenoten, Radj Ramcharan, met een grote groep vrijwilligers wekenlang de stad ingegaan om met burgers te praten. Door de straatgesprekken met als titel ‘Jouw angst, mijn angst’ werd het voor veel autochtone Utrechters duidelijk dat ook moslims bang waren en dat de verschillende gemeenschappen zich niet uit elkaar moeten laten spelen door extremisten.

Politie Eenheid Den Haag

Inzet op contra-terrorisme, extremisme en radicalisering

De Politie Eenheid Den Haag bedacht een nieuwe en integrale manier om radicalisering aan te pakken en uitreizen te voorkomen. Directe aanleiding waren ronselpraktijken voor de gewapende strijd in Syrië en Irak, begin 2013. Er was toen nog weinig bekend over radicalisering en het uitreizen voor de gewapende strijd. Vanaf het begin was duidelijk dat het om een complex probleem ging.

Er werd daarom gekozen voor een integrale aanpak: de belangrijkste deskundigen werden vanuit de verschillende disciplines in één team samengebracht. En men zocht vanaf het begin structurele samenwerking met externe partners als de NCTV, AIVD, betrokken gemeenten, scholen, subsidie- en zorginstellingen. De verbrokkelde kennis en informatie kon op die manier worden samengebracht en strategieën op elkaar afgestemd. Dat maakt tot op de dag van vandaag preventieve en repressieve acties mogelijk; bestuursrechtelijke en sociale interventies werden centraal gesteld met het strafrecht als uiterste middel.

Het Veiligheidshuis van de gemeenten werd coördinator van het zogenaamde casusoverleg. Het strafrechtelijk onderzoeksteam werd samengesteld uit collega’s van verschillende disciplines en zo werd opsporing ingebed in een compleet nieuwe, integrale aanpak van contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Het doel van de nieuwe aanpak was niet alleen het voorkomen van uitreizen, maar ook het tegengaan van radicalisering. Niet de telefoontap, maar de wijkagent speelt een cruciale rol bij de informatievoorziening. Dat is immers ook de persoon die door bezorgde ouders wordt aangesproken en veel jongeren kent. Een andere vernieuwing was het gebruik van sociale media, die een schat aan informatie opleveren.

De nieuwe aanpak is inmiddels verankerd in de politie-eenheid en heeft in samenwerking met alle partners al tot veel successen geleid. Zorg- en begeleidingstrajecten zijn gestart zodat radicaliserende jongeren nu zo vroeg mogelijk een aanpak op maat krijgen. Enkele jongeren zijn op weg naar oorlogsgebied tegengehouden. Paspoorten zijn ingenomen, uitkeringen stopgezet en een aantal minderjarigen is uit huis geplaatst. Door alle interventies is het vertrouwen van ouders en andere burgers in de politie aantoonbaar vergroot. Bovendien doen jongeren uit het netwerk niet meer zo snel extremistische uitlatingen op internet of tijdens demonstraties.

Over de Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2013 ging de prijs naar de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de vernieuwing van het gevangeniswezen. Eerdere edities werden gewonnen door Emergo (bestrijding zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen), Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, project SMS Alert van Politie Midden en West-Brabant en de Amsterdamse politieman Leen Schaap als eerbetoon aan de ME die vaak onder moeilijke omstandigheden moet werken.

Voorzitter van het Curatorium is Wim Deetman.

De jury bestaat naast Arthur Docters van Leeuwen uit Nicole Bogers, Ahmed Marcouch, Bernard Welten, Erik van den Emster en Sadik Harchaoui.

Uitnodiging: uitreiking Gonsalvesprijs 2015

Minister mr. Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie zal de zesde Mr. Gonsalvesprijs uitreiken tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandag 9 november.

Tijd & plaats: 2015 van 15.30 – 17.30 uur in De Haagse Lobby op de 10e etage van het stadhuis (ingang bibliotheek, Spui 68) van Den Haag.

Na een welkom en inleiding door onze gastheer, burgemeester J.J. va Aartsen, zal de Mr. Gonsalveslezing worden gehouden.

Ditmaal is de heer drs. I.W.V. (Ivo) Veenkamp de gastspreker. Hij is sinds enkele jaren als Deputy Executive Director verbonden aan ‘Hedayah’ in Abu Dhabi. Dit is een nieuw centrum voor de preventie en bestrijding van terrorisme en extremisme. Het initiatief tot oprichting kwam tien jaar na 9/11 van dertig Westerse en niet-Westerse landen om te laten zien dat de strijd tegen terrorisme een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Het aantal zitplaatsen in De Haagse Lobby is beperkt. Aanmelding is daarom gewenst. Dit kan door z.s.m. doch in elk geval voor 19 oktober een e-mail te sturen naar c.wever@prodemos.nl, met vermelding van uw naam, functie, adres en het aantal deelnemers.

Thema Gonsalvesprijs 2015

Gezocht: vernieuwers in aanpak van radicalisering en terrorisme

De Mr. Gonsalvesprijs 2015 stelt vernieuwing in de aanpak van radicalisering en terrorisme centraal. Vernieuwers van die aanpak – personen en organisaties – maken dit jaar kans om deze nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving te winnen. Minister mr. G.A. (Ard) van der Steur van Veiligheid en Justitie zal op maandag 9 november 2015 de zesde Mr. Gonsalvesprijs uitreiken.

Wat is de meest effectieve manier om radicalisering en terrorisme in de kiem te smoren? Welk project slaagt er op een innovatieve wijze in om geradicaliseerde, (potentieel) gewelddadige jongeren te beletten zich bij terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS) aan te sluiten, of om teruggekeerde strijders weer in de Nederlandse samenleving te integreren?

Deze en andere vragen zal de jury van de Mr. Gonsalvesprijs onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen zich later dit jaar stellen bij beoordeling van de inzendingen die meedingen naar de prijs.

Vernieuwers in de aanpak van radicalisering en terrorisme kunnen personen of organisaties zijn binnen onder andere politie en justitie, preventie, gemeenten en welzijn. Kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs kunnen tot 1 oktober worden aangemeld bij de jury. Dat kan door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (download het formulier) te mailen naar c.wever@prodemos.nl of per post te sturen naar Jury Mr. Gonsalvesprijs, p/a ProDemos, Hofweg 1-H, 2511 AA  Den Haag.

Internationale waardering

Dit jaar wordt voor de prijs speciaal gezocht naar best practices in het land om geradicaliseerde, (potentieel) gewelddadige jongeren op een ander spoor te brengen. Wat werkt en wat blijkt niet te werken bij de preventie en bestrijding van terrorisme en radicalisering? Helpt het om deze jongeren extra goed in de gaten te houden? En als ze uit gebieden van Islamitische Staat terugkomen, is streng straffen dan de beste aanpak? Of moet je vooral met hen praten en zorgen voor een zinvolle dagbesteding als school of werk? Allemaal vragen waarop in kringen van politie en justitie, preventie, openbaar bestuur en welzijn nog geen eenduidig antwoord bestaat door het relatief nieuwe fenomeen van radicalisering en terrorisme.

Jurylid Nicole Bogers van de Mr. Gonsalvesprijs weet als uitvoerend portefeuillehouder contraterrorisme, extremisme en radicalisering binnen de politie: ‘In Nederland wordt er veel met een persoonsgerichte aanpak gewerkt en dat bevestigt dat er niet slechts één methode is om radicalisering en terrorisme in de kiem te smoren’. Bogers voelt zich als jurylid en portefeuillehouder binnen de politie dubbel betrokken bij het thema van de Mr. Gonsalvesprijs 2015: ‘De jury is vooral ook benieuwd naar ideeën, acties en projecten die een positief effect hebben op deradicalisering en waarmee is voorkomen dat iemand zich aan kon sluiten bij een terroristische organisatie’. Internationaal gezien wordt er volgens haar ‘met waardering gekeken naar de Nederlandse inspanningen van diverse professionals, overheden en initiatieven op dit thema’.

Over de Mr. Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalves Nationale Innovatieprijs voor de Rechtshandhaving richt zich op personen en of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de rechtshandhaving. De Mr. Gonsalvesprijs wordt elke twee jaar toegekend. De prijs is een initiatief van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs onder voorzitterschap van drs. W.J. (Wim) Deetman en van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – te Den Haag. De prijs is vernoemd naar wijlen mr. R.A. (Rolph) Gonsalves, misdaadbestrijder en voormalig topman van het Openbaar Ministerie (OM).

De Mr. Gonsalvesprijs bestaat tien jaar. In 2005 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Prijswinnaars tot nu toe waren: de unit Multi-Etnisch Politiewerk van de Politie Haaglanden; het project SMS-Alert van de Politie Midden- en West-Brabant;  de ME van Amsterdam (in de persoon van politieman Leen Schaap); Emergo, een samenwerkingsproject om de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen te bestrijden en de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de modernisering van het gevangeniswezen.

Modernisering Gevangeniswezen wint Mr. Gonsalvesprijs 2013

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft maandag 18 november  de sculptuur die hoort bij de tweejaarlijkse Mr. Gonsalvesprijs uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Gotische Zaal van de Raad van State.

Een onafhankelijke jury, onder leiding van mr. Arthur Docters van Leeuwen, had het programma Modernisering Gevangeniswezen  als beste gekozen uit een recordaantal van 20 inzendingen.

Het thema van deze vijfde editie van de Mr. Gonsalvesprijs was het op vernieuwende wijze stoppen van criminele carrières.

Naast het gevangeniswezen waren voor de Mr. Gonsalvesprijs genomineerd:

 • The Urban Family uit Rotterdam (Spangen), een werkervaringsproject van en voor jongeren die eerst overlast in de wijk gaven.
 • Gevangenispredikant  Arjan Noordhoek, die al vele jaren op bewonderenswaardige wijze gestalte geeft aan de re-integratie van gedetineerden in de samenleving.
 • Het EPJO-project (Educatief Programma Jongeren) uit Diemen, een samenwerkingsproject  om jongeren al op vroege leeftijd bewust te maken van de consequenties van (foute) keuzes.

‘Cruciale stap voorwaarts’

De jury beschouwt het Programma Modernisering Gevangeniswezen als een cruciale stap voorwaarts in het tegengaan van recidive en daarmee het doorbreken van criminele loopbanen.  En dat vooral door de integrale aanpak, de partners die erbij betrokken zijn (zoals gemeenten, GGZ-instellingen en werkgevers) en de schaal waarop het programma wordt uitgevoerd.

Per jaar keren ruim 30.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. Velen van hen vielen  na hun detentie terug in strafbaar gedrag. Recidive  is een belangrijke bron van overlast en onveiligheid en leidt tot hoge kosten voor de samenleving en overheden.

Dat moest dus anders, vanuit het besef dat het in de gevangenis niet enkel draait om het uitzitten van straf, maar ook om het bouwen aan een leven na de detentie. Mensen moeten beter de gevangenis uitkomen dan ze erin gaan. Daartoe moest echter eerst het Gevangeniswezen op de schop en dat is de verdienste van dit programma.

Koerswijziging in leven van gedetineerde

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het aangedurfd aan introspectie te doen en het Gevangeniswezen ingrijpend te veranderen, met actieve betrokkenheid van de mensen op de werkvloer.  Alles is gericht op een betere re-integratie en minder recidive van ex-gedetineerden.

Het programma is gebaseerd op het principe dat de gedetineerde de verantwoordelijkheid draagt voor de koerswijziging in zijn leven. De Dienst Justitiële Inrichtingen ondersteunt hem daarbij, maar hij moet het zelf doen. De eerste resultaten van het programma zijn goed. Aanzienlijk meer gedetineerden dan voorheen gaan actief aan de slag om hun leven op het rechte pad te brengen. Dat komt ook de algehele situatie in gevangenis ten goede: het aantal geweldsincidenten tegen personeel en medegedetineerden neemt af.

Vanuit de gevangenis worden onder begeleiding schulden gesaneerd, wordt een DigiD aangevraagd en gesolliciteerd. Inmiddels zijn er voorbeelden van gedetineerden die op die manier, zonder dat ze de gevangenis uit zijn geweest, een behoorlijke baan hebben gevonden.

Uitnodiging uitreiking Gonsalvesprijs 2013

Den Haag, 22 oktober 2013

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodig ik u namens het Curatorium uit voor de uitreiking van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten zal de Mr. Gonsalvesprijs op maandag 18 november aanstaande overhandigen. De jury heeft uit de maar liefst twintig aanmeldingen vier genomineerd voor de prijs.

Prof. dr. A.B. (Bob) Hoogenboom, Bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidsstudies aan de VU en verbonden aan het Instituut voor Forensische Accountancy van Nijenrode Business Universiteit, zal de Mr. Gonsalveslezing houden.

Deze vijfde prijsuitreiking sinds de instelling van de Mr. Gonsalvesprijs vindt plaats in de Balzaal van de Raad van State, ingang Paleisstraat 1 te 2514 JA Den Haag. Vanaf 14.45 uur staan de deuren voor u open. Het officiële programma begint om 15.30 uur en duurt tot omstreeks 17.00 uur. Daarna is er tot 18.00 uur een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 15.00 – 15.30 uur: ontvangst met koffie/thee en muzikale omlijsting
 • 15.35 – 15.40 uur: woord van welkom
 • 15.40 – 16.00 uur: Mr. Gonsalveslezing
 • 16.00 – 16.15 uur: motivering nominaties en bekendmaking prijswinnaar
 • 16.15 – 16.35 uur: toespraak minister en overhandiging Mr. Gonsalvesprijs 2013
 • 16.35 – 16.45 uur: dankwoord prijswinnaar
 • 16.45 – 16.55 uur: slotwoord en uitnodiging voor informeel samenzijn
 • 17.00 – 18.00 uur: informeel samenzijn met hapje en drankje en muzikale omlijsting.

Thema

Het Curatorium heeft voor deze editie van de Mr. Gonsalvesprijs gekozen voor het thema Innovatieve manieren om criminele carrières te stoppen. De mensen achter deze vernieuwende projecten of programma’s kunnen bij de overheid werken, in de psychiatrie, de jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs; het zijn mensen die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag. Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshandhaving vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

Aanmelding

Het aantal plaatsen in de Balzaal van de Raad van State is beperkt, daarom geldt vol = vol. Ook tegen de achtergrond van de hoge opkomst bij eerdere uitreikingen verzoek ik u ons vóór maandag 11 november te laten weten of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen. U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht, met vermelding van uw naam, functie, adres en het aantal deelnemers, te sturen naar gonsalvesprijs@prodemos.nl

Het Curatorium ziet uit naar uw komst.

Hoogachtend,

drs. W.J. Deetman, voorzitter Curatorium