Drie nominaties voor eerste Mr. Gonsalvesprijs (2005)

Drie projecten op het gebied van de rechtshandhaving zijn genomineerd voor de Mr. Gonsalvesprijs 2008, de nationale innovatieprijs die dit jaar voor het eerst zal worden uitgereikt: Valorproject, Multi-etnisch PolitiewerkHaaglanden en ASO-project Rotterdam.

Dit heeft het curatorium van deze prestigieuze prijs, onder leiding van de Haagse burgemeester drs. W.J. Deetman, zaterdag 26 november bekend gemaakt. Voor de eerste Mr. Gonsalvesprijs zijn genomineerd het Valorproject van de Hoenderloogroep, het ASO-project in Rotterdam en het Multi-etnisch Politiewerk in de regio Haaglanden.

5 december uitreiking prijs

Op maandag 5 december wordt bekend gemaakt welk project de Mr. Gonsalvesprijs heeft gewonnen. De prijs is genoemd naar mr. R.A. Gonsalves, laatstelijk vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of een organisatie die van uitnemende betekenis is voor de innovatie van de rechtshandhaving.

Alle drie de projecten leveren zo’n vernieuwende bijdrage aan de rechtshandhaving, zo concludeerde een jury onder leiding van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen. Het Valorproject houdt zich bezig met de problematiek van de slachtoffers van de zogeheten loverboys. Het ASO-project in Rotterdam betreft de gezamenlijke aanpak door politie, Openbaar Ministerie en gemeente van de overlast veroorzaakt door (jeugdige) scooter- en snorfietsbestuurders. Het project Multi-etnisch Politiewerk in Haaglanden legt de link tussen de politie en de problematiek van de veranderende samenstelling van de samenleving.

Hoge kwaliteit inzendingen

Drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het curatorium van deze prijs in het Justitiemagazine over de belangrijkste toegevoegde waarde van de prijs: “Wij kijken niet alleen naar professionals of organisaties, maar ook naar bredere lagen in de samenleving. Ook daar kunnen goede initiatieven uit voort komen. Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten. Door de criteria, de eisen die wij aan de inzendingen stellen, geven we ook heel bewust richting aan die activiteiten”.

Deetman toonde zich prettig verrast door het niveau van de inzendingen: “Er zaten initiatieven bij van professionals in de rechtshandhaving, zoals politie en OM, maar ook vanuit gemeenten. Ook kwalitatief waren zijn de inzendingen goed. Vaak gaat het om projecten die hun effectiviteit al in de praktijk hebben bewezen.”

Jury

De jury van de Mr. Gonsalveprijs bestaat naast de voorzitter, mr. A.W.H. Docters van Leeuwen uit de president van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, mr. F.W.H. van den Emster; lid Tweede Kamer en oud staatssecretaris van Justitie, mr. N.A. Kalsbeek; directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, prof. dr. P. Schnabel en korpschef van de regionale politie Amsterdam-Amstelland, drs. B.J.A.M. Welten.