Drie projecten politie genomineerd (2008)

Drie innovatieve projecten van even zovele politiekorpsen zijn genomineerd voor de Mr. Gonsalvesprijs 2008, de innovatieprijs voor de rechtshandhaving die op vrijdag 15 februari in Den Haag wordt uitgereikt. De genomineerde projecten zijn SMS Alert van de Politie Midden- en Westbrabant, het Cabrio-project van politie Amsterdam-Amstelland en 3D Plaats Delict Imaging, een project waaraan elf politiekorpsen deelnemen.

De Mr. Gonsalvesprijs voor de tweede keer uitgereikt namens de minister van Justitie. Dit gebeurt in de Balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die van grote betekenis is voor de vernieuwing binnen de rechtshandhaving. Voor de tweede Mr. Gonsalvesprijs is gekozen voor drie thema’s: de samenwerking tussen publiek, politie en Justitie (zogeheten burgerparticipatie) bij de opsporing van strafbare feiten, forensische opsporing en de kwaliteit van de opsporing. Dit zijn ook de komende jaren belangrijke thema’s voor alle partners in de zogeheten strafrechtelijke keten.

Cabrio-project

Het Cabrio-project is een door Politie Amsterdam-Amstelland ontwikkelde methode om crimineel vermogen te ontnemen. Dit gebeurt met behulp van het witwasartikel. Bij deze methode richten de opsporingsinspanningen zich niet op het bewijzen van het misdrijf waarmee crimineel vermogen is verkregen, maar wordt de crimineel aangepakt voor het witwassen van zijn onverklaarbaar vermogen. De methode heeft zich reeds bewezen.

SMS Alert

Ook het tweede genomineerde project, SMS Alert, heeft zich in de praktijk reeds succesvol getoond. Bij SMS Alert, ontwikkeld door Politie Midden- en Westbrabant, wordt burgers gevraagd de oren en ogen van de politie in hun eigen wijk te zijn. Zij kunnen zich abonneren op SMS-boodschappen waarin aandacht wordt gevraagd voor bij voorbeeld een gestolen voertuig, een inbraak of overal of een vermist persoon. SMS Alert draait inmiddels in meer dan tien politieregio’s.

3D PD Imaging

De derde genomineerde is een technisch hoogstandje, namelijk het project 3D PD Imaging. Hierbij wordt een driedimensionale laserscan van een plaats delict gemaakt. Het gaat daarbij om de pd’s van ernstige misdrijven. Op deze manier krijgt het onderzoeksteam een nauwkeurig meetbaar overzicht van een plaats delict. Dit biedt mogelijkheden zoals het testen van scenario’s en schotbaanreconstructies.

De drie projecten zijn genomineerd door een jury onder leiding van mr. (Arthur) A.W.H. Docters van Leeuwen. Het Curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs staat onder leiding van drs. (Wim) W.J. Deetman, oud-burgemeester van Den Haag en thans lid van de Raad van State.

Eerste uitgave

De eerste Mr. Gonsalvesprijs werd in december 2005 uitgereikt aan de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Toenmalig korpschef mr. G.L. (Gerard) Bouman en coördinator W. (Willem) Timmer namen de prijs in ontvangst uit handen van toenmalig minister mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner van Justitie.

De nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving is vernoemd naar mr. R.A. (Rolph) Gonsalves, de in 2002 overleden topman van het Openbaar Ministerie die belangrijke impulsen heeft gegeven aan de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit.