Emergo ontvangt Gonsalvesprijs 2011

De Mr. Gonsalvesprijs 2011 is toegekend aan het Amsterdamse project Emergo, gericht op de integrale aanpak van overlast en criminaliteit in het Amsterdamse Wallengebied.

Lodewijk Asscher, verantwoordelijk wethouder voor Project 1012: het ‘schoonvegen’ van de Wallen, en het hoofd van het Amsterdamse Van Traa-team Kees Lacet, hebben op 19 december 2011 namens de samenwerkende overheidsorganisaties uit handen van minister van Veiligheid en Justitie mr. Ivo Opstelten in Den Haag de vierde editie van de prestigieuze prijs voor vernieuwende rechtshandhaving ontvangen.

Volgens Opstelten is Emergo een voorbeeld van een ‘slim, innoverend initiatief’. “Het laat duidelijk zien dat we de zware georganiseerde criminaliteit effectief kunnen aanpakken, als de overheid écht als eenheid opereert”, aldus de minister. “Bij Emergo heb ik het dan niet alleen over het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam en de Belastingdienst, maar ook over Amsterdam-Centrum, de Nationale Recherche, de FIOD-ECD en de departementen Justitie, BZK en Financiën.”

Voorbeeld vernieuwende aanpak

De jury van de Mr. Gonsalvesprijs, onder leiding van voorzitter mr. Arthur Docters van Leeuwen, noemt Emergo een goed voorbeeld van vernieuwende aanpak van georganiseerde misdaad die landelijk navolging heeft gekregen. Ondanks het feit dat het hier om een complex project gaat, met vele partners die in het verleden niet op deze wijze hadden samengewerkt, is het succes van de gevolgde aanpak volgens de jury evident. Daarbij zijn het vanzelfsprekend de mensen achter de aanpak geweest die – ieder vanuit hun eigen discipline – Emergo tot een geslaagde operatie hebben gemaakt. In het kader van het project Emergo is op geïntegreerde wijze onderzoek gedaan naar de zware (georganiseerde) criminaliteit in het hart van Amsterdam (Wallen e.o.). Doel hierbij was de criminaliteit in beeld te brengen en te bestrijden met strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke middelen, als ook met nieuwe ICT-technieken.

Integrale aanpak

Bijzonder aan Emergo is dat de samenwerking van de verschillende partijen volledig integraal en op voet van gelijkheid is geweest. De Emergo-aanpak, mede geïnitieerd door het Van Traa-team van de gemeente Amsterdam en opgezet in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft als een belangrijke inspiratiebron gediend voor de ontwikkeling van de landelijke bestuurlijke en geïntegreerde aanpak in de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s). Het onderzoek in het postcodegebied 1012 naar de hotelsector, de coffeeshopbranche, de raamprostitutie, als ook het doorlichten van hele straten hebben de zware georganiseerde criminaliteit in het hart van Amsterdam goed in beeld gebracht.

De uitkomsten van het onderzoek bewijzen de legitimiteit van het terugdringen van nauw met de criminaliteit verweven branches als de prostitutie, zoals de gemeente Amsterdam beoogt in project 1012. Daarnaast heeft Emergo laten zien dat zware (georganiseerde) misdaad effectief kan worden bestreden wanneer de overheid als eenheid opereert.

Vanuit het Emergo-project zijn ondermeer zes strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel, witwaspraktijken en drugshandel opgezet. Lodewijk Asscher laat weten ‘verheugd’ te zijn met de prijs voor Emergo: ,,Het is motiverend dat Emergo effectief is. Het toont aan dat het noodzakelijk is om de bovenwereld te beschermen tegen criminaliteit. Emergo is daar belangrijk in en Amsterdam wordt er langzaam maar zeker veiliger door. We hebben ondermeer een aantal mensenhandelzaken voor de rechter kunnen brengen, het romantische beeld van de prostitutie verdwijnt langzaam maar zeker en het gebied wordt opnieuw ingericht. Met minder raambordelen, minder laagwaardige horeca en meer aandacht voor de prachtige historische omgeving; nieuwe, bonafide investeerders vinden hun weg naar het gebied. Deze prijs is een geweldig compliment voor al die mensen die vanuit al die organisaties hun expertise verlenen aan het veiliger maken van een van de mooiste en oudste stukken van onze hoofdstad.”

Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime

De jury nomineerde behalve Emergo ook het Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime (DBC) van de politie Flevoland. Het DBC is een initiatief van politie Flevoland, de Kamer van Koophandel, de bedrijvenkring Flevoland, het Openbaar Ministerie en het Programma Aanpak Cybercrime (PAC) en Het loket biedt ondernemers de mogelijkheid om digitaal melding of aangifte te doen van hacking, skimming, phishing, internetfraude en andere vormen van cybercrime.

ProDemos

De Mr. Gonsalvesprijs gaat uit van ProDemos (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. Dit jaar was het thema de aanpak van georganiseerde criminaliteit, met speciale aandacht voor de rol die burgers, instanties, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid in de meest brede zin hierin kunnen spelen.

In 2005 ging de Mr. Gonsalvesprijs naar de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Daarna won het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant de prijs en in 2009 viel die eer te beurt aan de Amsterdamse politieman Leen Schaap, als eerbetoon aan alle politiemensen die als lid van de mobiele eenheid te maken kregen met agressie en geweld. De prijsuitreiking vond dit jaar plaats bij de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag.

Gunning houdt lezing

De tweejaarlijkse Mr. Gonsalves-lezing, traditiegetrouw voorafgaand aan de prijsuitreiking, is dit jaar gehouden door Louise Gunning-Schepers, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de Gezondheidsraad en naamgever van de commissie die de misstanden bij het Amsterdamse kinderdagverblijf Het Hofnarretje onderzocht.