Enquête 2005: Nederlanders willen helpen bij aanpak van overlast en misdaad

De overheid moet de Nederlandse burger beter in staat stellen mee te helpen bij het aanpakken van overlast en misdaad. Slechts 13% de Nederlandse bevolking vindt dat de overheid dit voldoende doet. Dat blijkt uit een representatieve enquête onder de Nederlandse bevolking.

De enquête is in opdracht van de stichting die de Mr. Gonsalvesprijs uitreikt, uitgevoerd door het bureau Trendbox. De Mr. Gonsalvesprijs is de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving, die eind dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die van uitnemende betekenis is voor de vernieuwing van de rechtshandhaving.

13% meent dat de overheid burgers voldoende mogelijkheden geeft mee te werken aan de aanpak van overlast en misdaad, 43% meent dat de overheid dit ‘enigszins’ doet en 44% zegt ronduit dat dit niet het geval is. In de grote steden is men redelijk tevreden over de inspanningen van de overheid op dit terrein, de rest van het westen is het minst tevreden.

Hulp is burgerplicht

Bijna negen op de tien Nederlanders (87 procent) vindt dat burgers een plicht hebben bij het aanpakken van overlast en crimineel gedrag. Mannen scoren daarbij hoger dan vrouwen. Van de mannen vindt 91 procent dat er een dergelijke burgerplicht is, onder vrouwen is dat 82 procent. Hoe ouder de respondent, hoe meer men ervan overtuigd is dat hulp een burgerplicht is. Bij de categorie 65-plussers is dit opgelopen tot 93 procent. In het noorden van ons land is het percentage hoger dan elders.

Melden van verdachte zaken

Van de respondenten uit het onderzoek die aangaven dat burgers een plicht hebben te helpen bij de aanpak van overlast en crimineel gedrag noemt 94 procent het melden van verdachte zaken aan de politie als meest voor de hand liggende bijdrage. 71 procent wil tevens dat burgers een dader aanspreken op overlast of ongewenst gedrag. Hoe ouder de respondent, hoe minder men daar overigens van overtuigd is. 45 procent van de ondervraagden wil graag meedoen aan burgerpreventie, zoals een buurtwacht.