Enquête 2008: Burger wil helpen bij aanpak overlast en misdaad

Een toenemend aantal burgers wil meehelpen bij het aanpakken van overlast en criminaliteit. De overheid moet hier beter dan tot nu toe op inspelen.

Dat blijkt uit een steekproef die door bureau Trendbox is uitgevoerd in opdracht van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs. Dit is de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving die op 15 februari van dit jaar voor de tweede keer door de staatssecretaris van Justitie wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die van uitnemende betekenis is voor de vernieuwing van de rechtshandhaving.

Dit keer staan de deelname van burgers aan opsporing en de kwaliteit van de opsporing en vervolging centraal bij de toekenning van de prijs.

De nationale innovatieprijs is vernoemd naar mr. R.A. (Rolph) Gonsalves, de in 2002 overleden topman van het Openbaar Ministerie die belangrijke impulsen heeft gegeven aan de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit. Het project multi-etnisch politiewerk van Politie Haaglanden was in 2005 de eerste winnaar van de innovatieprijs.

Burger minder tevreden

Uit het onderzoek blijkt dat slechts tien procent van de Nederlandse bevolking vindt dat de overheid burgers voldoende in staat stelt mee te helpen bij de aanpak van overlast en criminaliteit. 41 procent meent dat de overheid dit ‘enigszins’ doet. De steekproef werd voor de tweede keer uitgevoerd. In 2005 toonde de Nederlandse burger zich opmerkelijk genoeg iets meer tevreden over de pogingen van de overheid om de burger te betrekken bij het aanpakken van overlast en misdaad. Mogelijk hebben de vele initiatieven die politie en gemeenten tussen 2005 en 2008 hebben genomen de behoefte van burgers versterkt om bij te dragen aan de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen wijk.

Bijna negen op de tien Nederlanders (86 procent) zijn van mening dat burgers een verantwoordelijkheid hebben bij het aanpakken van overlast en crimineel gedrag. Van de mannen vindt 87 procent dat er een dergelijke burgerplicht is, onder de vrouwen is dat 84 procent. In 2005 was dat bij iets hoger, namelijk 91 procent, bij vrouwen iets lager (82%).

Verdachte zaken melden

De meeste bereidheid is er om verdachte zaken te melden aan de politie: 91 procent van de ondervraagden geeft aan op deze manier te kunnen bijdragen aan de strijd tegen overlast en crimineel gedrag. Het aanspreken van iemand die overlast veroorzaakt of ongewenst gedrag vertoont is voor 72 procent een optie. Bijna de helft (49%) geeft aan te willen participeren in een vorm van burgerpreventie, zoals bijvoorbeeld buurtwacht. Elf procent zegt het recht in eigen hand te willen nemen. Mannen (13%) scoren hierbij hoger dan vrouwen (8%).