Enquête: ‘Mensen sneller door het lint dan vroeger’

Een overgrote meerderheid vindt dat mensen tegenwoordig sneller ‘door het lint’ gaan dan vroeger. Van de mensen die deelnamen aan een onlangs gehouden enquête meent maar liefst 93% dit. Mensen in de leeftijd tussen 16 en 24 jaar vinden dit minder sterk (81%) dan mensen van 50 jaar en ouder (96%). Dit blijkt uit de enquête die onderzoeksbureau Trendbox te Amsterdam onlangs hield in opdracht van het curatorium van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

Oorzaken

Hoewel de deelnemers een veelheid aan oorzaken aanvoeren voor deze toename meent een even groot percentage (93%) van hen dat die oorzaken geen ‘geldige reden’ of ten minste een verzachtende omstandigheid zijn voor gebruik van geweld. Als oorzaak noemen de deelnemers vooral stress, gebrek aan respect, tolerantie en normen en waarden, verslaving aan alcohol en drugs, allochtonen. Een opsomming van vermeende oorzaken en een bloemlezing van citaten gaat hierbij.

Korte lontjescriminaliteit

Het curatorium gaf opdracht tot deze enquête met het oog op de uitreiking van de prijs. De derde editie van de prijs staat in het teken van de aanpak van geweld tegen gezagsdragers en van zogeheten korte lontjescriminaliteit. Het curatorium verstaat hieronder criminaliteit die voort kan komen uit een ‘kort lontje’ en waarbij de verdachte zijn of haar ‘korte lontje’ aanvoert als excuus voor de gepleegde criminaliteit.

Gonsalveslezing

Minister van Justitie mr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin reikt vandaag, op de openingsdag van de eerste Week van het Recht, in Den Haag de Gonsalvesprijs uit. Burgemeester J.J. (Jozias) van Aartsen van Den Haag, voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, houdt bij die gelegenheid de Gonsalveslezing.

Bemoedigen en aanmoedigen

De Gonsalvesprijs gaat naar een persoon of organisatie die dan wel een project dat een vernieuwende bijdrage levert aan de rechtshandhaving. Het curatorium onder leiding van staatsraad drs. W.J. (Wim) Deetman wil hiermee bovenal de rechtshandhavers ‘bemoedigen en aanmoedigen’.

Alle ME’ers

De jury onder leiding van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen nomineert ditmaal drie uiteenlopende kandidaten voor de prijs: de Amsterdamse politieman Leen Schaap en met hem alle ME’ers, het project ProKid van de Politie Gelderland-Midden en prof. dr. Jan Naeyé, hoogleraar strafrecht en politierecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Enquête

Aan de enquête door Trendbox namen, verspreid over het land, in totaal 508 mensen deel. De verdeling tussen man (250) en vrouw (258) is ongeveer gelijk, evenals die tussen lage en middeninkomens aan de ene en hoge inkomens aan de andere kant. De huishoudgrootte van de deelnemers verschilt van één persoon (98 deelnemers), tot twee (178) en drie of meer (232). De steekproef van het onderzoek is landelijk representatief voor de populatie van 16 jaar en ouder.

Lees ook de bijlage bij het persbericht over de Publieksenquête Mr. Gonsalvesprijs 2 november 2009: ‘Mensen sneller door het lint dan vroeger’