Gonsalvesprijs in ‘Week van het Recht’ 2009

De Week van het Recht, van november, 2 t/m 7 november 2009, is een themaweek met allerlei activiteiten die te maken hebben met de rechtstaat.

Door de democratische rechtsstaat in de schijnwerpers te zetten, willen de deelnemers aan de Week van het Recht Nederland ervan doordringen dat een democratische samenleving niet kan bestaan zonder recht.

Waarom een Week van het Recht?

Soms is het net of recht een vanzelfsprekendheid is, maar grote delen van de wereld moeten het stellen zonder goed werkend rechtssysteem. Daarom is de Nederlandse rechtsstaat het waard om bij stil te staan.

De doelen van de Week van het Recht zijn:

  • overdragen van kennis en begrip over de kernwaarden van de democratische rechtsstaat
  • bijdragen aan een beter begrip hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wie er aan bijdragen
  • brede lagen van de samenleving betrekken bij het functioneren van de rechtsstaat

Voor wie is de Week van het Recht bestemd?

De Week van het Recht is interessant voor iedereen. Maar speciale aandacht is er voor jongeren, studenten en scholieren. Zij zijn de toekomst van de rechtsstaat: de rechters en advocaten, de officieren van justitie en de journalisten van morgen. Op 2 november is de opening van de Week van het Recht speciaal op touw gezet voor scholieren. Dan gaat een speciaal onderwijsprogramma van start over het recht.

Een andere belangrijke doelgroep voor de Week van het Recht zijn (jonge) professionals: bijvoorbeeld advocaten, journalisten, leden van de rechterlijke macht, politiemensen en rijksambtenaren.

Wat is er te doen tijdens de Week van het Recht?

Tijdens de Week van het Recht is er van alles te doen. Het hoogtepunt is op zaterdag 7 november, als de rechtbanken de deuren open zetten voor een breed publiek. De week daarvoor is er van alles te doen: van debatten, lezingen en het uitreiken van een vakprijs tot het maken van rondwandelingen door het centrum van Den Haag, waar de democratische rechtsstaat Nederland zijn wortels heeft.

Voor een uitgebreid overzicht van alle activiteiten: check de activiteitenkalender. Het is de bedoeling dat de Week de komende jaren uitgroeit tot een groter evenement met nog meer activiteiten en deelnemers.

Wie doen er mee aan de Week van het Recht?

De voortrekker van de Week van het Recht is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een aantal belangrijke partijen die een rol spelen in de rechtsstaat Nederland doet mee: het ministerie van Justitie, de Nederlandse Orde van Advocaten, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de rechtspraak en het Instituut voor Publiek en Politiek.

Ook veel andere partijen dragen bij aan de Week van het Recht, media, universiteiten, hogescholen, het Forum voor Democratische Ontwikkeling, de stichting Jacques van Veendebat en lokale debatcentra. Instellingen en organisaties die willen bijdragen aan de Week van het Recht door middel van een eigen activiteit, zijn van harte welkom.

Meer informatie is terug te vinden op www.weekvanhetrecht.nl