Inzending Gonsalvesprijs gesloten

Het is niet meer mogelijk kandidaten in te zenden voor de tweede Mr. Gonsalvesprijs die op 15 februari 2008 in Den Haag door de minister van Justitie wordt uitgereikt. De inschrijving is gesloten. De jury, onder voorzitterschap van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, zal uit de inzendingen een aantal projecten nomineren.

De Mr. Gonsalvesprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

Deelname staat open voor een ieder die op bijzonder vernieuwende wijze bijdraagt dan wel heeft bijgedragen aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en/of aan de rechtshandhaving in het algemeen. De bijdrage kan (hebben) bestaan uit het ontwikkelen van een vernieuwend idee, een nieuwe werkwijze of een nieuwe instrument.

De eerste winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs was eind 2005 het project Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Dit project draagt eraan bij dat de politie op een betere manier de verbinding legt met de multiculturele samenleving. Het project is in de regio Haaglanden begonnen, maar heeft dankzij een subsidie van het ministerie van Justitie inmiddels de status van expertisecentrum voor de Nederlandse politie gekregen.