Minister Hirsch Ballin reikt derde Gonsalvesprijs uit (2009)

Op maandag 2 november 2009 reikt minister van Justitie mr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving uit.

Vernieuwende handhavers

De Mr. Gonsalvesprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

Deelname staat open voor een ieder die op bijzonder vernieuwende wijze bijdraagt dan wel heeft bijgedragen aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en/of aan de rechtshandhaving in het algemeen. De bijdrage kan (hebben) bestaan uit het ontwikkelen van een vernieuwend idee, een nieuwe werkwijze of een nieuwe instrument.

Geweld en ‘korte lontjes’

Kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs 2009 moeten succesvolle initiatieven op hun naam hebben staan op een van de volgende gebieden: de aanpak van ‘korte lontjescriminaliteit’, de bestuursrechtelijke handhaving in combinatie met de aanpak van georganiseerde misdaad en het intensiveren van de rol van het openbaar bestuur daarbij of de aanpak van geweldgebruik tegen gezagsdragers.

De termijn voor inzending van kandidaten begint vandaag en sluit op 1 oktober 2009. Vervolgens buigt een jury uit het midden van het curatorium zich over de voorliggende kandidaten. De jury staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. In zijn loopbaan was hij onder andere voorzitter van het College van procureurs-generaal en van de Autoriteit Financiële Markten, evenals hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Week van het Recht

Eerdere winnaars van de Mr. Gonsalvesprijs waren de unit Multi-etnisch Politiewerk van de regiopolitie Haaglanden (2005) en het project SMS Alert, bedacht door het politiekorps Midden- en West-Brabant (2008).

De uitreiking van de Mr. Gonsalvesprijs markeert het begin van de Week van het Recht (2 tot en met 7 november 2009).