Modernisering Gevangeniswezen wint Mr. Gonsalvesprijs 2013

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft maandag 18 november  de sculptuur die hoort bij de tweejaarlijkse Mr. Gonsalvesprijs uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Gotische Zaal van de Raad van State.

Een onafhankelijke jury, onder leiding van mr. Arthur Docters van Leeuwen, had het programma Modernisering Gevangeniswezen  als beste gekozen uit een recordaantal van 20 inzendingen.

Het thema van deze vijfde editie van de Mr. Gonsalvesprijs was het op vernieuwende wijze stoppen van criminele carrières.

Naast het gevangeniswezen waren voor de Mr. Gonsalvesprijs genomineerd:

  • The Urban Family uit Rotterdam (Spangen), een werkervaringsproject van en voor jongeren die eerst overlast in de wijk gaven.
  • Gevangenispredikant  Arjan Noordhoek, die al vele jaren op bewonderenswaardige wijze gestalte geeft aan de re-integratie van gedetineerden in de samenleving.
  • Het EPJO-project (Educatief Programma Jongeren) uit Diemen, een samenwerkingsproject  om jongeren al op vroege leeftijd bewust te maken van de consequenties van (foute) keuzes.

‘Cruciale stap voorwaarts’

De jury beschouwt het Programma Modernisering Gevangeniswezen als een cruciale stap voorwaarts in het tegengaan van recidive en daarmee het doorbreken van criminele loopbanen.  En dat vooral door de integrale aanpak, de partners die erbij betrokken zijn (zoals gemeenten, GGZ-instellingen en werkgevers) en de schaal waarop het programma wordt uitgevoerd.

Per jaar keren ruim 30.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. Velen van hen vielen  na hun detentie terug in strafbaar gedrag. Recidive  is een belangrijke bron van overlast en onveiligheid en leidt tot hoge kosten voor de samenleving en overheden.

Dat moest dus anders, vanuit het besef dat het in de gevangenis niet enkel draait om het uitzitten van straf, maar ook om het bouwen aan een leven na de detentie. Mensen moeten beter de gevangenis uitkomen dan ze erin gaan. Daartoe moest echter eerst het Gevangeniswezen op de schop en dat is de verdienste van dit programma.

Koerswijziging in leven van gedetineerde

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het aangedurfd aan introspectie te doen en het Gevangeniswezen ingrijpend te veranderen, met actieve betrokkenheid van de mensen op de werkvloer.  Alles is gericht op een betere re-integratie en minder recidive van ex-gedetineerden.

Het programma is gebaseerd op het principe dat de gedetineerde de verantwoordelijkheid draagt voor de koerswijziging in zijn leven. De Dienst Justitiële Inrichtingen ondersteunt hem daarbij, maar hij moet het zelf doen. De eerste resultaten van het programma zijn goed. Aanzienlijk meer gedetineerden dan voorheen gaan actief aan de slag om hun leven op het rechte pad te brengen. Dat komt ook de algehele situatie in gevangenis ten goede: het aantal geweldsincidenten tegen personeel en medegedetineerden neemt af.

Vanuit de gevangenis worden onder begeleiding schulden gesaneerd, wordt een DigiD aangevraagd en gesolliciteerd. Inmiddels zijn er voorbeelden van gedetineerden die op die manier, zonder dat ze de gevangenis uit zijn geweest, een behoorlijke baan hebben gevonden.