Nominaties Gonsalvesprijs 2009: politieman, project en professor

De jury van de Mr. Gonsalvesprijs nomineert de Amsterdamse politieman Leen Schaap, het project ProKid en hoogleraar Jan Naeyé voor deze prijs. Minister van Justitie mr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin reikt de derde Gonsalvesprijs op 2 november uit.

De Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving gaat naar een persoon die of project dat een vernieuwende bijdrage levert aan de rechtshandhaving. Het curatorium van de prijs onder leiding van staatsraad drs W.J. (Wim) Deetman wil hiermee bovenal de rechtshandhavers ‘bemoedigen en aanmoedigen’.

De prijs staat ditmaal in het teken van de aanpak van geweld tegen gezagsdragers en van ‘korte lontjescriminaliteit’. De jury onder leiding van mr A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen nomineert voor deze editie drie heel verschillende kandidaten.

Leen Schaap

Commissaris Leen Schaap staat symbool ‘voor alle politiemensen die deel hebben uitgemaakt of deel uitmaken van de mobiele eenheid en als verbeelding van de overheid tijdens hun werk in aanraking komen met agressie en geweld”, aldus de Amsterdamse korpsleiding in de kandidaatstelling. Schaap werkt sinds 1985 bij het hoofdstedelijke politiekorps en maakt vanaf dan deel uit van de mobiele eenheid. Hij is veelvuldig betrokken bij grootschalige optredens.

ProKid

Het project Prokid is opgezet om tijdig te kunnen onderkennen dat bij kinderen onder de twaalf jaar sprake is van een verhoogd risico op crimineel gedrag, zodat maatregelen kunnen worden genomen. Het project is bedacht door het korps Gelderland-Midden, draait inmiddels in diverse politieregio’s en wordt landelijk ingevoerd.

Prof. dr. Jan Naeyé

Hoogleraar dr. Jan Naeyé is genomineerd wegens zijn richtinggevende publicaties over onder meer geweld tegen politiemensen. In het onderzoeksrapport ‘Agressie en geweld tegen politiemensen’ wordt een indringend beeld geschetst van het geweld waarmee politiemensen in de basispolitiezorg kunnen worden geconfronteerd.

Burgemeester Van Aartsen verzorgt Gonsalveslezing

De feestelijke uitreiking van de derde Gonsalvesprijs vindt plaats op maandag 2 november in het hoofdgebouw van de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag. Burgemeester J.J. (Jozias) van Aartsen van Den Haag, voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, houdt die middag de tweede Gonsalveslezing.

Week van het Recht

De uitreiking van de Gonsalvesprijs maakt deel uit van de eerste Week van het Recht, die plaatsheeft van 2 tot en met 7 november. Deze themaweek biedt tal van activiteiten in relatie tot de rechtsstaat.

Vorige prijswinnaars

De eerste twee edities van de Gonsalvesprijs werden gewonnen door Politie Haaglanden met het project Multi-etnisch Politiewerk en Politie Midden- en West-Brabant met SMS Alert.