Nominaties Gonsalvesprijs 2017

Het bedrijf Web IQ, het project Gravesac en het project Sweetie 2.0 dingen mee naar de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. De  jury onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen besloot deze inzendingen te nomineren. De Mr Gonsalvesprijs stelt dit jaar goede praktijkvoorbeelden van de aanpak van cybercrime centraal. De jury heeft bij de nominatie rekening gehouden met het bewezen effect van de betreffende projecten, de sterke link naar de politiepraktijk en de rechtshandhaving en de samenwerking tussen verschillende partijen. Minister van Justitie en Veiligheid F. Grapperhaus reikt de prijs op maandag 13 november uit bij de Hoge Raad in Den Haag. Daaraan voorafgaand zal Ronald Prins, directeur en mede-oprichter van beveiligingsbedrijf Fox-IT, een lezing geven.

Het bedrijf Web IQ onder leiding van directeur Eldert van Wijngaarden maakt het effectiever inzetten van  opsporings- en handhavingscapaciteit mogelijk. Door het gebruik van de ‘webcrawler’ Voyager is het bijvoorbeeld mogelijk om met informatie van het internet gevallen van illegale prostitutie, uitbuiting en mensenhandel op te sporen. Verschillende politieonderdelen en gemeentes hebben dankzij deze methode beter inzicht gekregen in deze problematiek en actie kunnen ondernemen. Ook internationaal zijn successen geboekt.

Het project Gravesac onder leiding van Arjan Boogers  is een opsporingsproject van de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie, waarin het Darkweb team en het Team High Tech Crime  samen werken  om de problematiek van het zogeheten darkweb in de kern aan te pakken.  De politie kon deze zomer verschillende dealers aanhouden door de overname en het enige tijd in de lucht houden van Hansa Market, een illegale handelsplaats  waar op grote schaal drugs werd verhandeld. Hierbij werd onder meer samengewerkt met de FBI.

Het project Sweetie 2.0 van Terres des Hommes, onder leiding van Hans Guijt, is opgezet in navolging van het  ‘Sweetie Project’ uit 2013. Met een computeranimatie van een tienjarig Filipijns meisje wist Terre des Hommes in tien weken tijd duizend pedofielen te identificeren uit meer dan zeventig verschillende landen. De dossiers zijn overgedragen aan Europol en in verschillende landen zijn bezitters van kinderporno aangehouden. Om in te kunnen grijpen alvorens ernstige misdrijven tegen kinderen worden begaan en potentiële daders te traceren, te identificeren en met een waarschuwingssignaal af te schrikken is speciale software ontwikkeld, Sweetie 2.0. Zo wordt bijgedragen aan de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2015 ging de prijs naar de Politie Eenheid Den Haag voor haar aanpak van radicalisering en terrorisme. Eerdere edities werden gewonnen door de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de vernieuwing van het gevangeniswezen,  Emergo (bestrijding zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen), Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, project SMS Alert van Politie Midden en West-Brabant en de Amsterdamse politieman Leen Schaap als eerbetoon aan de ME die vaak onder moeilijke omstandigheden moet werken.

Voorzitter van het Curatorium is Wim Deetman.

De jury bestaat naast Arthur Docters van Leeuwen uit Nicole Bogers, Ahmed Marcouch, Bernard Welten, Erik van den Emster en Sadik Harchaoui.