Jury

Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen is voorzitter van de jury.

Juryleden

Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (voorzitter)

 • Oud-bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten
 • Hoofdonderzoeker Ned. School voor Openbaar Bestuur‘Het is in de maatschappij nu eenmaal zo dat ontwikkelingen of vooruit gaan of achteruit. We kunnen als het om de rechtsstaat gaat wel wat vooruitgang gebruiken. Voor vooruitgang is vernieuwing nodig. Elke vernieuwende aanpak die wat voorstelt zal onze oprechte belangstelling hebben’. 

Mr. F.W.H. van den Emster

 • Oud-voorzitter Raad voor de Rechtspraak
 • lid arrondissementsrechtbank Rotterdam

‘Het recht wordt steeds aangepast aan de eisen van de tijd. Als het gaat om de handhaving van het recht vallen wij terug op eeuwenoude middelen als de gevangenisstraf en de moderne variant van de verbanning, het gebiedsverbod. Voor mensen of instellingen die hedendaagse oplossingen voor rechtshandhaving verzinnen is de Mr. Gonsalvesprijs ingesteld.’

 

Mr. S. Harchaoui

 • Directeur van Society Impact
 • oud-voorzitter Raad van Bestuur FORUM
 • oud-officier van Justitie

Drs. B.J.A.M. Welten

Oud-Hoofdcommissaris van Politie in Amsterdam

‘Rechtshandhaving is het kardinale sluitstuk van een goed functionerende rechtsstaat. Recht moet je doen, want het voorkomt eigenrichting. En me dunkt dat dit actueel is.’

 

Dhr. A. Marcouch

 • Burgemeester van Arnhem
 • Voormalig lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (PvdA)
 • Voorheen stadsdeelvoorzitter en politiefunctionaris in Amsterdam

Mevr. N. Bogers

 • Landelijk programmadirecteur Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering, Nationale Politie
 • Voormalig hoofd Operatiën Politie Den Haag