Curatorium

Het curatorium ziet toe op een goed verloop met betrekking tot de Mr. Gonsalvesprijs. ProDemos en het Comité van uitvoering  ondersteunen het curatorium hierbij. Het curatorium bestaat uit personen met uiteenlopende achtergronden, bij voorbeeld in de politiek, de journalistiek, het openbaar bestuur, het zakenleven, kunst en wetenschappen, de politie, de zittende en/of staande magistratuur.

Leden

Drs. W.J. Deetman (voorzitter)

 • Oud-lid van de Raad van State
 • Oud-burgemeester van Den Haag

‘De democratische rechtsstaat is geen vanzelfsprekendheid. Mensen moeten het recht handhaven, elke dag opnieuw. Alleen dan zijn we in staat in Nederland met elkaar samen te leven. De winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs staat straks voor de cruciale inzet van velen’.

Dhr. J.J. van Aartsen

 • Ex-burgemeester van Den Haag
 • Waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe

Mr. H.J. Bolhaar

 • Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal
 • Oud-kabinetschef van mr. Gonsalves

Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (juryvoorzitter)

 • Oud-voorzitter College van procureurs-generaal
 • Oud-bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten
 • Hoofdonderzoeker Ned. School voor Openbaar Bestuur

‘Het is in de maatschappij nu eenmaal zo dat ontwikkelingen of vooruit gaan of achteruit. We kunnen als het om de rechtsstaat gaat wel wat vooruitgang gebruiken. Voor vooruitgang is vernieuwing nodig. Elke vernieuwende aanpak die wat voorstelt zal onze oprechte belangstelling hebben’.

Mr. F.W.H. van den Emster, jurylid

 • Oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak
 • Lid van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam

‘Het recht wordt steeds aangepast aan de eisen van de tijd. Als het gaat om de handhaving van het recht vallen wij terug op eeuwenoude middelen als de gevangenisstraf en de moderne variant van de verbanning, het gebiedsverbod. Voor mensen of instellingen die hedendaagse oplossingen voor rechtshandhaving verzinnen is de Mr. Gonsalvesprijs ingesteld’.

Drs. P.G. Molenaar

 • Secretaris/directeur van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

‘Elke sector, elke organisatie moet om te overleven een balans zien te vinden tussen het behouden van het goede en het omarmen van het nieuwe. Rechtshandhaving kan niet zonder continuïteit, maar zeker ook niet zonder vernieuwing. Een innovatieprijs is daarom wat mij betreft een goed initiatief, het stimuleert ontwikkelen en leren.’

Dhr. R. Mulder

 • Oud-hoofdredacteur Leeuwarder Courant

Mr. P. Kalbfleisch

 • Oud-directeur-generaal Nederlandse Mededingingsautoriteit
 • Oud-vice-president rechtbank ‘s-Gravenhage

Mr. J.J. Stam

 • Oud-directeur Handhaving ministerie van Justitie
 • Raadadviseur in algemeen dienst ministerie van Veiligheid en Justitie

Drs. B.J.A.M. Welten

 • Oud-Hoofdcommissaris van Politie in Amsterdam

‘Rechtshandhaving is het kardinale sluitstuk van een goed functionerende rechtsstaat. Recht moet je doen, want het voorkomt eigenrichting. En me dunkt dat dit actueel is’.

Dhr. G.J. Verhoog

 • Oud-woordvoerder burgemeester van Den Haag
 • Zelfstandig communicatieadviseur
 • Voorzitter Stichting Een en Ander