Hoe kun je de prijs winnen?

Het curatorium kent de Mr. Gonsalvesprijs eens in de twee jaar toe aan een persoon, een groep personen of een instelling die zich bij uitstek verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor innovatie op het terrein van de rechtshandhaving in het koninkrijk.

Deelname

Deelname staat open voor iedereen die op bijzonder vernieuwende wijze bijdraagt of heeft bijgedragen aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en/of aan de rechtshandhaving in het algemeen. De bijdrage kan (hebben) bestaan uit het ontwikkelen van een vernieuwend idee, een nieuwe werkwijze of een nieuw instrument.

Inzending kan door één of meer personen geschieden.

Kandidaten hoeven zich niet zelf aan te melden, ze mogen ook voorgedragen worden.

Jury

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen. Het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs kiest de juryvoorzitter en overige juryleden uit zijn midden. Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden, kunnen eventuele begunstigers geen deel uitmaken van de jury.

Beoordeling

De jury zal de inzendingen beoordelen op het geheel van achterliggende idee, doelstelling, uitwerking en (voorlopig) resultaat.

De jury houdt bij haar beoordeling tevens rekening met:

  • de mate waarin de idee praktisch uitvoerbaar is
  • de mate waarin de werkwijze of het instrument een bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de rechtshandhaving
  • de mate waarin deze verbetering mogelijk meetbaar is

 Vereisten voor kandidaatstelling

  • Kandidaten moeten voor 1 oktober 2017 zijn aangemeld.
  • Kandidaten mogen zichzelf aanmelden, maar ook derden mogen iemand aandragen als kandidaat.
  • Bij aanmelding vragen we u om in maximaal 1000 woorden een omschrijving te geven van de nieuwe werkwijze of het nieuwe instrument, dan wel van het vernieuwende idee en de wijze waarop dit in praktijk gebracht kan worden.
  • We vragen u bovendien om in maximaal 1000 woorden een omschrijving te geven van de eventuele resultaten die de werkwijze of het instrument hebben opgeleverd dan wel kan opleveren.
  • Kandidaten dienen te beschikken over ten minste twee referenties. Wanneer derden een kandidaat aandragen, mogen zij zichzelf beschouwen als één van die twee referenties.
  • Kopieën van evaluatierapporten, krantenknipsels en dergelijke kunnen als bijlage worden toegevoegd.

Aanmelden

Ga naar het online aanmeldformulier.

Lees meer