Toelichting op de sculptuur van Hannah van Munster

De winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs krijgt een sculptuur van de Amsterdamse kunstenares Hannah van Munster, die in opdracht van het curatorium is vervaardigd.

De kunstenares heeft gezocht naar een manier om de door het curatorium aangereikte begrippen Vergelding, Geloofwaardigheid (van het systeem), Rechtshandhaving, Bescherming, Samenleving, Vertrouwen en Innovatie te verbeelden. De figuratieve beeldhouwer heeft daarvoor een concrete situatie nodig om zijn figuren te plaatsen. Figuren die zoveel mogelijk zouden uitdrukken van de begrippen die waren geformuleerd.

Hannah van Munster die figuren geplaatst in een kunstmatig, symbolisch  landschap.

Metafoor voor het leven en het recht

Als metafoor voor het leven en het recht heeft zij gekozen voor de OPERA,  als een kunstvorm die het leven weerspiegelt en het publiek een spiegel voorhoudt.

Met name in de opera is er (door het volgen van de oerdriften) sprake van grensoverschrijdend gedrag (door de schurk), er is onschuld die beschermd moet worden, er is beschaamd vertrouwen dat vergolden moet worden en er is een held. Belangrijk is het koor. Het koor vertegenwoordigt de mensen van het dorp, de samenleving.

Als u het beeld bekijkt dan ziet u een mooi operalandschap, dus schuin oplopend (voor het publiek), dat doet denken aan een rotslandschap bestaande uit platen die over elkaar heen schuiven, trapsgewijs. Eén grote plaat moest gevaarlijk overhangen, met daarop geplaatst het koor, als één blok, als een anonieme massa. In het midden staat de held, de solist. Hij zingt in de richting van het koor. Hij heeft ze kennelijk iets te melden. Of is het één ME’er, tegenover een meute actievoerders?

Op het vlak, tussen de ‘held’ en het ‘dorp’ is een tekst gedrukt die door het curatorium naar voren is gebracht.  Die luidt: HET RECHT IS GEEN RUSTIG BEZIT.

Winnaar van de prijs moet ‘held laten glimmen’

De winnaar die het beeld mee naar huis of kantoor mag nemen, heeft ook de zorg voor de verdere voltooiing ervan. De held, de solist moet gaan glimmen. U mag, of beter, moet, de held over de rug wrijven. En ook al zijn de tijden van het geloof in de macht van beelden allang voorbij: als u eens bij de pakken neerzit, mocht de geestdrift of het doorzettingsvermogen eens wat verslappen, wordt u  niet begrepen of de omstandigheden zitten tegen of de overheid ligt dwars, vergeet dan niet over de rug van de held te wrijven. De kans is groot dat de geest van de Mr. Gonsalvesprijs weer over u vaardig zal worden.

 

Lees meer