Wie was Mr. Gonsalves?

De Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving is vernoemd naar mr. R. A. (Rolph) Gonsalves (1932-2002). Tijdens zijn lange loopbaan bij het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij zich op indrukwekkende wijze sterk gemaakt voor de rechtshandhaving in Nederland.

Biografie

Na zijn rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden werkte Gonsalves van 1956 tot 1962 als bestuursambtenaar in Nederlands Nieuw-Guinea. Van 1963 tot aan zijn pensionering in 1997 was hij achtereenvolgens officier van justitie in Roermond en Maastricht, officier en later hoofdofficier van justitie in Almelo en uiteindelijk procureur-generaal te ‘s-Hertogenbosch.

Mr. Gonsalves was een misdaadbestrijder in hart en nieren. Daarbij heeft hij aan de wieg gestaan van menige vernieuwing op dit terrein. Als hij in de late jaren zestig geconfronteerd wordt met een nieuwe vorm van misdaad, grootscheepse internationale handel in amfetamine, weet Gonsalves een doorbraak in de wetgeving te bewerkstelligen: er komt een in-en uitvoerverbod van deze drug. In de jaren zeventig verricht hij als landelijke terreurofficier pionierswerk bij de bestrijding van het (internationale) terrorisme, onder andere tijdens de Molukse treinkapingen.

Als procureur-generaal richt Gonsalves zich vanaf midden jaren tachtig vooral op de aanpak van de georganiseerde misdaad. Tegelijkertijd is hij nauw betrokken bij de herstructurering van de recherche en het OM. Op zijn initiatief worden regionale rechercheteams opgericht, die vooruit lopen op de regionale politiekorpsen. Mr. Gonsalves draagt ook in belangrijke mate bij aan de omvorming van het OM tot een organisatie met een eigen landelijke leiding, het College van procureurs-generaal. Tot aan zijn pensionering is hij vice-voorzitter van dit orgaan.

De internationale samenwerking van politie en justitie, noodzakelijk voor een efficiënte bestrijding van terrorisme en zware criminaliteit, genoot steeds zijn bijzondere aandacht. Gonsalves stond aan de wieg van Europol en spande zich na de val van het communisme in voor de hervormingen van de justitiële apparaten in Midden- en Oost-Europa.

De ferme aanpak van zowel de drugshandel als ook het terrorisme en de georganiseerde misdaad die mr. Gonsalves voorstond, heeft in het verleden wel eens maatschappelijke en politieke tegenwind ondervonden. Hij was nu eenmaal geen man die modieus met de tijdgeest meeging en zich soms zag als ‘teken van tegenspraak’. Het ging hem uiteindelijk slechts om één ding: de bescherming van de kern van onze democratische samenleving – de rechtstaat.

Lees meer