Persbericht: Mr. Gonsalvesprijs wil rechtshandhavers hart onder de riem steken (2005)

Burgers, professionals en organisaties die zich inzetten voor de rechtshandhaving verdienen alle waardering. Voor hen is nu de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving in het leven geroepen. De uitreiking van de mr Gonsalvesprijs, een sculptuur, zal dit jaar voor het eerst plaatshebben, zo heeft de organiserende stichting vandaag bekend gemaakt.

Een speciaal curatorium draagt zorg voor de Mr. Gonsalvesprijs. Het breed samengestelde curatorium bestaat uit mensen die zich sterk betrokken voelen bij de rechtshandhaving. Ze beschikken veelal ook over ruime kennis en ervaring op dit gebied.

Waardering

In het bijzonder staan bepaalde beroepsgroepen en burgers borg voor de rechtshandhaving. Vanuit de samenleving wil het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs zijn waardering tot uitdrukking brengen voor de mensen die het recht in de dorpen en steden, in het land handhaven.

Het curatorium kent om die reden eens in de twee jaar de Mr. Gonsalvesprijs toe aan een persoon of organisatie die van grote betekenis is voor de innovatie van de rechtshandhaving. Want rechtshandhaving vergt ook vernieuwing in een samenleving die in rap tempo verandert.

Met de Mr. Gonsalvesprijs wil het curatorium straks niet alleen de winnaar te kennen geven groot belang te hechten aan zijn of haar inzet. Het wil hiermee ook alle andere burgers en beroepsgroepen die zich inspannen voor de handhaving van het recht een hart onder de riem steken.

Mr. Gonsalves

De Mr. Gonsalvesprijs draagt de naam van mr. R.A. (Rolph) Gonsalves (1932-2002), het laatst vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. Van 1963 tot aan zijn pensionering in 1997 is hij officier van justitie te Roermond en Maastricht, hoofdofficier van justitie te Almelo en procureur-generaal te ‘s-Hertogenbosch. Eerder is hij ambtenaar binnenlands bestuur in Nieuw-Guinea. Berichtgeving over zijn optreden in de Baliemvallei brengt hem in opspraak. Onderzoek pleit hem echter volledig vrij.

In zijn loopbaan maakt Gonsalves zich sterk voor daadwerkelijke rechtshandhaving. Zo bestrijdt hij in nauwe samenwerking met de politie de grensoverschrijdende amfetaminehandel. In dit verband ondersteunt hij bovendien een doorbraak op wetgevingsgebied. Ook zet Gonsalves zich zowel in voor de aanpak van professionele brandkastkrakers als voor de bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Als voorzitter van de rechercheadviescommissie draagt hij bij aan belangrijke vernieuwingen op dit gebied. Verder heeft hij een werkzaam aandeel in de reorganisatie van de recherche en het openbaar ministerie. De (inter)nationale samenwerking van politie en justitie geniet steeds zijn bijzondere aandacht.

Met zijn ferme aanpak en duidelijke taal geldt de naamgever van deze prijs soms als ‘teken van tegenspraak’, zoals Gonsalves het zelf eens uitdrukt. Het doel dat hij voorstaat is er evenwel steeds op gericht het recht te handhaven.

Kandidaatstelling en begunstigers

Het curatorium roept kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs op zich aan te melden. Ook anderen kunnen kandidaten aandragen. De website www.gonsalvesprijs.nl vermeldt de gang van zaken bij de kandidaatstelling.

Begunstigers van de prijs zijn het ministerie van Justitie, Kluwer Uitgevers, Rabobank Nederland en Roto Smeets De Boer.

De Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving is een initiatief van de stichting Eén en Ander.