Persuitnodiging: uitreiking derde Mr. Gonsalvesprijs (2009)

Het curatorium van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving nodigt u uit voor de prijsuitreiking. Minister van Justitie mr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin reikt de Gonsalvesprijs aanstaande maandag 2 november uit.

Alle ME’ers

De jury van de prestigieuze Gonsalvesprijs, die onder leiding staat van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen, nomineert ditmaal twee personen en een project voor de prijs:

  • de Amsterdamse politieman Leen Schaap – hij staat voor alle ME’ers in Nederland
  • het project ProKid van Politie Gelderland-Midden
  • prof. dr. Jan Naeyé

Be- en aanmoedigen

Het curatorium van de Gonsalvesprijs wil hiermee bovenal de rechtshandhavers in ons land ‘bemoedigen en aanmoedigen’. In aanmerking voor de prijs komen personen of projecten dan wel organisaties die blijk geven van vernieuwing van de rechtshandhaving. Voorzitter van het curatorium is staatsraad drs. W.J. (Wim) Deetman.

Korte lontjes

De derde Gonsalvesprijs stelt een combinatie van twee actuele thema’s centraal: aanpak van geweld tegen gezagsdragers en van zogeheten ‘korte lontjes-criminaliteit’. Docters van Leeuwen maakt met zijn juryrapport bekend welke van de drie genomineerden de prijs wint.

Gonsalveslezing

Hieraan vooraf houdt de Haagse burgemeester J.J. (Jozias) van Aartsen – hij is tevens voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad – de tweede Gonsalveslezing. Nadat juryvoorzitter Docters van Leeuwen de winnaar bekend maakt reikt minister Hirsch Ballin de prijs uit.

Sculptuur

De prijs draagt de naam van wijlen Mr. R.A. (Rolph) Gonsalves, laatstelijk vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). De prijsuitreiking heeft eens in de twee jaar plaats. De winnaar ontvangt een sculptuur van de Amsterdamse kunstenares Hannah van Munster. Zij maakte deze sculptuur in opdracht van het curatorium.

MEP, SMS Alert

Het project Multi-etnisch Politiewerk (MEP) van Politie Haaglanden won eind 2005 de eerste editie van de Gonsalvesprijs. Inmiddels is deze unit met subsidie uitgebouwd tot het expertisecentrum op dit terrein van Politie Nederland. Het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant won begin 2008 de tweede Mr. Gonsalvesprijs.

Samenstelling jury

De jury van de Mr. Gonsalvesprijs bestaat, behalve uit de voorzitter, uit mr. F.W.H. (Erik) van den Emster – voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak -, drs. B.J.A.M. (Bernard) Welten – korpschef van Politie Amsterdam-Amstelland -, mr. S. (Sadik) Harchaoui – voorzitter van de Raad van Bestuur van Forum – en Tweede Kamerlid J. (Jan) Schinkelshoek.