Politie Haaglanden wint eerste Mr. Gonsalvesprijs (2005)

De Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden is de eerste winnaar van de Mr. Gonsalvesprijs, de nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. Dit is op maandag 5 december op een feestelijke bijeenkomst in het Kluwer Uitgevershuis in Den Haag bekendgemaakt.

De jury van de Mr. Gonsalvesprijs, voorgezeten door mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, prees ‘de actualiteit van de problematiek, het unieke karakter van deze aanpak, de concrete werkwijzen, de betrokkenheid van allochtone groepen en de geboekte resultaten’ van de Unit.
Korpschef mr. G.L. Bouman en coördinator W. Timmer kregen uit handen van minister Donner (Justitie) een sculptuur dat speciaal voor de Mr. Gonsalvesprijs is vervaardigd door de Amsterdamse kunstenares Hannah van Munster.

Drie projecten genomineerd

Voor de eerste Mr. Gonsalvesprijs waren drie projecten op het gebied van de rechtshandhaving genomineerd: het Valorproject van de Hoenderloogroep, het ASO-project in Rotterdam en de Haaglandse Unit MEP. Alle drie de projecten leveren een vernieuwende bijdrage aan de rechtshandhaving, zo concludeerde de jury.

Het ASO-project in Rotterdam betreft de gezamenlijke aanpak door politie, Openbaar Ministerie en gemeente van de overlast veroorzaakt door (jeugdige) scooter- en snorfietsbestuurders. Dit project is een goed voorbeeld van daadwerkelijke handhaving met een direct resultaat, meende de jury. Het Valorproject concentreert zich weliswaar op de nazorg voor slachtoffers van loverboys, maar die nazorg draagt er in belangrijke mate toe bij dat deze slachtoffers in de toekomst niet opnieuw verstrikt raken in de (criminele) wereld van de prostitutie, aldus de jury.

De voorzitter van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs, drs. W.J. Deetman, over de belangrijkste toegevoegde waarde van de prijs: “Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten. Door de criteria, de eisen die wij aan de inzendingen stellen, geven we ook heel bewust richting aan die activiteiten”.

Naamgever van de prijs

De prijs is genoemd naar mr. R.A. Gonsalves, laatstelijk vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of een organisatie die van uitnemende betekenis is voor de innovatie van de rechtshandhaving.

De jury

De jury van de Mr. Gonsalveprijs bestaat naast de voorzitter, mr. A.W.H. Docters van Leeuwen uit de president van de arrondissementsrechtbank Rotterdam, mr. F.W.H. van den Emster; lid van de Tweede Kamer en oud staatssecretaris van Justitie, mr. N.A. Kalsbeek; directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, prof. dr. P. Schnabel en korpschef van de regionale politie Amsterdam-Amstelland, drs. B.J.A.M. Welten.