Thema Gonsalvesprijs 2015

Gezocht: vernieuwers in aanpak van radicalisering en terrorisme

De Mr. Gonsalvesprijs 2015 stelt vernieuwing in de aanpak van radicalisering en terrorisme centraal. Vernieuwers van die aanpak – personen en organisaties – maken dit jaar kans om deze nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving te winnen. Minister mr. G.A. (Ard) van der Steur van Veiligheid en Justitie zal op maandag 9 november 2015 de zesde Mr. Gonsalvesprijs uitreiken.

Wat is de meest effectieve manier om radicalisering en terrorisme in de kiem te smoren? Welk project slaagt er op een innovatieve wijze in om geradicaliseerde, (potentieel) gewelddadige jongeren te beletten zich bij terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS) aan te sluiten, of om teruggekeerde strijders weer in de Nederlandse samenleving te integreren?

Deze en andere vragen zal de jury van de Mr. Gonsalvesprijs onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen zich later dit jaar stellen bij beoordeling van de inzendingen die meedingen naar de prijs.

Vernieuwers in de aanpak van radicalisering en terrorisme kunnen personen of organisaties zijn binnen onder andere politie en justitie, preventie, gemeenten en welzijn. Kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs kunnen tot 1 oktober worden aangemeld bij de jury. Dat kan door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (download het formulier) te mailen naar c.wever@prodemos.nl of per post te sturen naar Jury Mr. Gonsalvesprijs, p/a ProDemos, Hofweg 1-H, 2511 AA  Den Haag.

Internationale waardering

Dit jaar wordt voor de prijs speciaal gezocht naar best practices in het land om geradicaliseerde, (potentieel) gewelddadige jongeren op een ander spoor te brengen. Wat werkt en wat blijkt niet te werken bij de preventie en bestrijding van terrorisme en radicalisering? Helpt het om deze jongeren extra goed in de gaten te houden? En als ze uit gebieden van Islamitische Staat terugkomen, is streng straffen dan de beste aanpak? Of moet je vooral met hen praten en zorgen voor een zinvolle dagbesteding als school of werk? Allemaal vragen waarop in kringen van politie en justitie, preventie, openbaar bestuur en welzijn nog geen eenduidig antwoord bestaat door het relatief nieuwe fenomeen van radicalisering en terrorisme.

Jurylid Nicole Bogers van de Mr. Gonsalvesprijs weet als uitvoerend portefeuillehouder contraterrorisme, extremisme en radicalisering binnen de politie: ‘In Nederland wordt er veel met een persoonsgerichte aanpak gewerkt en dat bevestigt dat er niet slechts één methode is om radicalisering en terrorisme in de kiem te smoren’. Bogers voelt zich als jurylid en portefeuillehouder binnen de politie dubbel betrokken bij het thema van de Mr. Gonsalvesprijs 2015: ‘De jury is vooral ook benieuwd naar ideeën, acties en projecten die een positief effect hebben op deradicalisering en waarmee is voorkomen dat iemand zich aan kon sluiten bij een terroristische organisatie’. Internationaal gezien wordt er volgens haar ‘met waardering gekeken naar de Nederlandse inspanningen van diverse professionals, overheden en initiatieven op dit thema’.

Over de Mr. Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalves Nationale Innovatieprijs voor de Rechtshandhaving richt zich op personen en of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de rechtshandhaving. De Mr. Gonsalvesprijs wordt elke twee jaar toegekend. De prijs is een initiatief van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs onder voorzitterschap van drs. W.J. (Wim) Deetman en van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – te Den Haag. De prijs is vernoemd naar wijlen mr. R.A. (Rolph) Gonsalves, misdaadbestrijder en voormalig topman van het Openbaar Ministerie (OM).

De Mr. Gonsalvesprijs bestaat tien jaar. In 2005 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Prijswinnaars tot nu toe waren: de unit Multi-Etnisch Politiewerk van de Politie Haaglanden; het project SMS-Alert van de Politie Midden- en West-Brabant;  de ME van Amsterdam (in de persoon van politieman Leen Schaap); Emergo, een samenwerkingsproject om de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen te bestrijden en de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de modernisering van het gevangeniswezen.