Thema’s Gonsalvesprijs 2008: CSI en burgerparticipatie

DEN HAAG – Op 15 februari 2008 reikt minister van Justitie mr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving uit. Kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs moeten succesvolle initiatieven op hun naam hebben staan voor burgerparticipatie – samenwerking tussen publiek, politie en justitie – de kwaliteit van opsporing en vervolging of forensische opsporing (CSI).

Deze drie thema’s voor de Mr. Gonsalvesprijs zijn in de komende jaren van groot belang voor alle schakels van de strafrechtelijke keten. Vooral ook op deze drie terreinen moet innovatie de rechtshandhaving bij de tijd houden in een wereld die in hoog tempo verandert.

Zowel een persoon als een organisatie kan de Mr. Gonsalvesprijs winnen (zie: www.gonsalvesprijs.nl). Hoe dan ook moet de winnaar volgens het curatorium, dat de prijs eens in de twee jaar toekent, van grote betekenis zijn voor de vernieuwing van de rechtshandhaving.

De termijn voor inzending van kandidaten begint vandaag en sluit op 11 januari 2008. Vervolgens buigt een jury uit het midden van het curatorium zich over de voorliggende kandidaten. De jury staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. In zijn loopbaan was hij onder andere voorzitter van het College van procureurs-generaal en van de Autoriteit Financiële Markten, evenals hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Nek uitsteken

Het curatorium, dat zorg draagt voor de Mr. Gonsalvesprijs, staat onder voorzitterschap van drs. W.J. (Wim) Deetman. De scheidend burgemeester van Den Haag zit vanaf 1 januari in de Raad van State. De meeste leden van het curatorium zijn werkzaam in het openbaar bestuur, voor de rechtsprekende macht of bij justitie en politie.

De leden van het curatorium voelen zich sterk betrokken bij de rechtshandhaving. Zij willen met de Mr. Gonsalvesprijs niet alleen de vernieuwing van de rechtshandhaving stimuleren. Met de prijs willen zij ook een hart onder de riem steken van mensen – burgers, professionals en hun organisaties – die het recht in ons land handhaven door dagelijks hun nek hiervoor uit te steken.

Multi-etnisch politiewerk

De unit Multi-etnisch Politiewerk van de regiopolitie Haaglanden ontving op 5 december 2005 de eerste Mr. Gonsalvesprijs. Mr. J.P.H. (Piet Hein) Donner, de toenmalige minister van Justitie, reikte de nationale innovatieprijs uit aan de korpschef, mr. G. (Gerard) Bouman, en de unitcoördinator, W. Timmer. Bouman is tegenwoordig hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

De bewindslieden van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verhieven de werkwijze van de regiopolitie Haaglanden inmiddels tot landelijke standaard. De unit Multi-etnisch Politiewerk mocht uitbreiden om de andere politiekorpsen van dienst te kunnen zijn bij het ontwikkelen van een dergelijke werkwijze.

Greep op de misdaad

De prijs draagt de naam van mr. R.A. (Rolph) Gonsalves (1932-2002), aan het eind van zijn werkzame leven vice-voorzitter van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het openbaar ministerie (OM). In zijn loopbaan stond hij een daadwerkelijke ‘greep op de misdaad’ voor.

Zo bestreed hij samen met de politie de grensoverschrijdende amfetaminehandel en maakte hij zich zowel sterk voor de aanpak van professionele brandkastkrakers als voor de terreurbestrijding en aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Paleis Kneuterdijk

De tweede uitreiking van de Gonsalvesprijs heeft plaats in de Balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. In deze zaal voltrok zich na de Tweede Wereldoorlog de bijzondere rechtspleging.

Begunstigers van de Mr. Gonsalvesprijs zijn het ministerie van Justitie, Kluwer Uitgevers en Rabobank Nederland.