Uitnodiging uitreiking Gonsalvesprijs 2013

Den Haag, 22 oktober 2013

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodig ik u namens het Curatorium uit voor de uitreiking van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten zal de Mr. Gonsalvesprijs op maandag 18 november aanstaande overhandigen. De jury heeft uit de maar liefst twintig aanmeldingen vier genomineerd voor de prijs.

Prof. dr. A.B. (Bob) Hoogenboom, Bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidsstudies aan de VU en verbonden aan het Instituut voor Forensische Accountancy van Nijenrode Business Universiteit, zal de Mr. Gonsalveslezing houden.

Deze vijfde prijsuitreiking sinds de instelling van de Mr. Gonsalvesprijs vindt plaats in de Balzaal van de Raad van State, ingang Paleisstraat 1 te 2514 JA Den Haag. Vanaf 14.45 uur staan de deuren voor u open. Het officiële programma begint om 15.30 uur en duurt tot omstreeks 17.00 uur. Daarna is er tot 18.00 uur een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 15.00 – 15.30 uur: ontvangst met koffie/thee en muzikale omlijsting
  • 15.35 – 15.40 uur: woord van welkom
  • 15.40 – 16.00 uur: Mr. Gonsalveslezing
  • 16.00 – 16.15 uur: motivering nominaties en bekendmaking prijswinnaar
  • 16.15 – 16.35 uur: toespraak minister en overhandiging Mr. Gonsalvesprijs 2013
  • 16.35 – 16.45 uur: dankwoord prijswinnaar
  • 16.45 – 16.55 uur: slotwoord en uitnodiging voor informeel samenzijn
  • 17.00 – 18.00 uur: informeel samenzijn met hapje en drankje en muzikale omlijsting.

Thema

Het Curatorium heeft voor deze editie van de Mr. Gonsalvesprijs gekozen voor het thema Innovatieve manieren om criminele carrières te stoppen. De mensen achter deze vernieuwende projecten of programma’s kunnen bij de overheid werken, in de psychiatrie, de jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs; het zijn mensen die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag. Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshandhaving vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

Aanmelding

Het aantal plaatsen in de Balzaal van de Raad van State is beperkt, daarom geldt vol = vol. Ook tegen de achtergrond van de hoge opkomst bij eerdere uitreikingen verzoek ik u ons vóór maandag 11 november te laten weten of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen. U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht, met vermelding van uw naam, functie, adres en het aantal deelnemers, te sturen naar gonsalvesprijs@prodemos.nl

Het Curatorium ziet uit naar uw komst.

Hoogachtend,

drs. W.J. Deetman, voorzitter Curatorium