Vooraankondiging: uitreiking Gonsalvesprijs 2013

Den Haag, 22 juli 2013

Geachte heer/mevrouw,

Namens voorzitter Wim Deetman van het Curatorium kondig ik hierbij alvast de uitreiking aan van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten zal de Mr. Gonsalvesprijs op maandag 18 november 2013 overhandigen. Prof.dr. A.B. Hoogenboom, Bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidsstudies aan de VU en verbonden aan het Instituut voor Forensische Accountancy van Nyenrode Business Universiteit, zal de Mr. Gonsalveslezing houden.

Deze vijfde prijsuitreiking sinds de instelling van de Mr. Gonsalvesprijs heeft plaats in de Balzaal van de Raad van State, Kneuterdijk 20 in Den Haag. Vanaf 15.00 uur staan de deuren voor u open. Het officiële programma is van 15.30 uur – 17.00 uur. Daarna is er een informele borrel tot 18.00 uur.

Een uitnodiging voor de prijsuitreiking kunt u op een later tijdstip tegemoetzien.

Het Curatorium heeft voor deze editie van de Mr. Gonsalvesprijs gekozen voor het thema Innovatieve manieren om criminele carrières te stoppen. Deze vernieuwers, die mensen die verstrikt raken of zijn in een leven van criminaliteit op een ander spoor weten te brengen, kunnen bij de overheid werken, in de psychiatrie, jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs; het zijn mensen die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag. Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshand-having vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

Tot uiterlijk 1 oktober a.s. kunnen genomineerden voor de Mr. Gonsalvesprijs 2013 worden opgegeven. Op de website www.Gonsalvesprijs.nl vindt u alle informatie en een aanmeldingsformulier.

Met vriendelijke groeten,

Kars Veling, directeur ProDemos –Huis voor democratie en rechtsstaat