2008

Winnaar: SMS Alert
Thema’s: Samenwerking tussen publiek, politie en justitie (zogeheten burgerparticipatie) bij de opsporing van strafbare feiten, forensische opsporing en de kwaliteit van de opsporing